Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Sieci transportowe efektywne energetycznie", Paryż, Francja

W dniach 10 - 12 września 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się konferencja pt. "Sieci transportowe efektywne energetycznie" (Energy efficient transportation networks).

Transport stanowi fundamentalną część europejskiej gospodarki. Sektor transportu bezpośrednio zatrudnia ...

5 Września 2012 - 5 Września 2012
Francja

W dniach 10 - 12 września 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się konferencja pt. "Sieci transportowe efektywne energetycznie" (Energy efficient transportation networks).

Transport stanowi fundamentalną część europejskiej gospodarki. Sektor transportu bezpośrednio zatrudnia około 10 mln osób i wytwarza około 5% PKB w Europie. Efektywne systemy transportu są kluczowym elementem zdolności przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na arenie gospodarki światowej. Jakość usług transportowych ma poważny wpływ na jakość życia ludzi. Jednakże zmiany klimatu zmusiły społeczeństwo do zastanowienia się nad wydajniejszym wykorzystywaniem paliwa.

Efektywność energetyczna i zużycie energii są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Zwiększona efektywność energetyczna może przełożyć się na znaczące obniżki zużycia energii pod warunkiem wprowadzenia środków zapobiegających efektowi odbicia. Obniżenie zużycia energii w transporcie w wyniku poprawy efektywności energetycznej, a także innych czynników, jak ceny paliw, przesunięcie modalne itd., może doprowadzić do znaczących redukcji presji środowiskowych, wywoływanych np. przez emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.

Konferencja stworzy uczestnikom okazję do wymiany wyników badań w zakresie analizy, monitoringu, modelowania, prognozowania i wspomagania procesu decyzyjnego w systemach transportowych i logistycznych. Przykładowe tematy sesji:
- planowanie i projektowanie transportu;
- polityka transportowa (w tym zagospodarowanie terenów i ustalanie cen);
- projektowanie i utrzymywanie sieci;
- zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowaniem sieci;
- modelowanie i kontrola ruchu drogowego;
- zarządzanie flotą i współdzielenie transportu;
- układanie tras pojazdów i zachowania podróżne;
- zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw;
- intermodalność i zarządzanie centrami dystrybucyjnymi;
- modele operacyjne mobilności elektrycznej/hybrydowej;
- modelowanie i ewaluacja wpływów środowiskowych;
- solidność i jakość usług.Więcej informacji: http://www.lvmt.fr/ewgt2012/home