Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Forum wielojęzycznej oceny dziedzictwa kulturowego" i "Konferencja CLEF 2012", Rzym, Włochy

W dniach 17 - 20 września 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędą się warsztaty pt. "Forum wielojęzycznej oceny dziedzictwa kulturowego" (Cultural heritage in Cross-Language Evaluation Forum).

Sponsorem wydarzenia jest dofinansowany ze środków unijnych projekt PROMISE (Laboratorium...

17 Września 2012 - 17 Września 2012
Włochy

W dniach 17 - 20 września 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędą się warsztaty pt. "Forum wielojęzycznej oceny dziedzictwa kulturowego" (Cultural heritage in Cross-Language Evaluation Forum).

Sponsorem wydarzenia jest dofinansowany ze środków unijnych projekt PROMISE (Laboratorium badań praktycznych nad ewaluacją multimedialnych i wielojęzycznych systemów informacji). Głównym celem jest dalsze posunięcie naprzód planowej i wielkoskalowej ewaluacji bibliotek cyfrowych dziedzictwa kulturowego i systemów dostępu do informacji.

Testowe zbiory danych i zapytania pochodzić będą z domeny dziedzictwa kulturowego, a zadania zawierać będą połączenie konwencjonalnych scenariuszy ewaluacyjnych, zorientowanych systemowo (np. wyszukiwanie ad hoc i wzbogacanie semantyczne) w domenie dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty odbędą się w tym samym czasie, co "Konferencja CLEF 2012 i Forum Laboratoriów Ewaluacyjnych". Poświęcone będą one analizie szerokiego zakresu zagadnień z dziedziny ewaluacji dostępu do wielojęzycznych i wielomodalnych informacji z naciskiem na różnorodne aspekty jedno- i wielojęzycznych systemów wyszukiwania informacji.Więcej informacji nt. warsztatów można znaleźć na stronie:
http://www.promise-noe.eu/chic-2012/home

Więcej informacji nt. konferencji CLEF można znaleźć na stronie:
http://clef2012.org/

Powiązane artykuły