Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czwarte, międzynarodowe warsztaty nt. prostych kompozycji w Internecie, Berlin, Niemcy

Dnia 23 lipca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się Czwarte, międzynarodowe warsztaty nt. prostych kompozycji w Internecie (Fourth International Workshop on Lightweight Composition on the Web).

Słowem "mashup" są określane aplikacje internetowe, które łączą dane, serwisy i...

23 Lipca 2012 - 23 Lipca 2012
Niemcy

Dnia 23 lipca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się Czwarte, międzynarodowe warsztaty nt. prostych kompozycji w Internecie (Fourth International Workshop on Lightweight Composition on the Web).

Słowem "mashup" są określane aplikacje internetowe, które łączą dane, serwisy i/lub prezentacje innych źródeł (danych) lub aplikacji. Niektóre aplikacje kładą nacisk na integrację kanałów RSS, inne na integrację serwisów REST (representational state transfer) czy też serwisów SOAP (simple object access protocol), a jeszcze inne koncentrują się na kanałach ATOM i integracji interfejsów użytkowników.

Mashupy i powstające narzędzia pobudzają innowacje poprzez wspomaganie integracji na poziomie interfejsu użytkownika (większość mashupów integruje treść prezentacji, a nie tylko dane). Ich celem jest prostota, bardziej niż kompletność wyposażenia i umożliwiają one wykonywanie dosyć zaawansowanych zadań programistycznych w przeglądarce internetowej.

W ostatnich latach wzrosła liczba badań nad mashupami, zarówno w kontekście akademickim, jak i przemysłowym, niemniej dziedzina ta jest nadal daleko od wspólnej koncepcji problemów badawczych, podejść czy wyników.

Wydarzenie położy nacisk na omówienie kluczowych zagadnień, podejść, otwartych problemów, innowacyjnych aplikacji oraz trendów w zakresie mashupów internetowych i prostych kompozycji.Więcej informacji: http://sites.google.com/site/composableweb2012