Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Iskra życia", Londyn, Wlk. Brytania

Dnia 19 czerwca 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Iskra życia" (The spark of life).

Kanały jonowe to białka tworzące pory, które zapewniają kontrolę gradientu napięcia w plazmolemie komórek poprzez umożliwienie przepływu jonów wzdłuż ich elektro...

19 Czerwca 2012 - 19 Czerwca 2012
Zjednoczone Królestwo

Dnia 19 czerwca 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Iskra życia" (The spark of life).

Kanały jonowe to białka tworzące pory, które zapewniają kontrolę gradientu napięcia w plazmolemie komórek poprzez umożliwienie przepływu jonów wzdłuż ich elektrochemicznego gradientu. Występują w błonach otaczających wszystkie komórki biologiczne i regulują aktywność elektryczną organizmu.

Wydarzenie zgromadzi naukowców w celu omówienia rozwoju elektryczności u zwierząt i wiedzy w tym zakresie, sposobu jej generowania przez kanały jonowe oraz roli, jaką one pełnią na co dzień.Więcej informacji: http://royalsociety.org/events/2012/The-spark-of-life/