Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Wyzwania stojące przed badaniami nad malarią", Bazylea, Szwajcaria

W dniach 10 - 12 października 2012 r. w Bazylei, Szwajcaria, odbędzie się wydarzenie pt. "Wyzwania stojące przed badaniami nad malarią" (Challenges in malaria research).

Około połowa światowej populacji jest zagrożona malarią. Większość przypadków malarii i zgonów odnotowuje...

10 Października 2012 - 10 Października 2012
Szwajcaria

W dniach 10 - 12 października 2012 r. w Bazylei, Szwajcaria, odbędzie się wydarzenie pt. "Wyzwania stojące przed badaniami nad malarią" (Challenges in malaria research).

Około połowa światowej populacji jest zagrożona malarią. Większość przypadków malarii i zgonów odnotowuje się w Afryce subsaharyjskiej. Aczkolwiek występuje ona również w Azji, Ameryce Łacińskiej i w mniejszym zakresie na Bliskim Wschodzie oraz w niektórych częściach Europy. Kluczowe interwencje w celu opanowania malarii obejmują: szybkie i skuteczne leczenie z wykorzystaniem terapii kombinowanych na bazie artemizyny; zastosowanie moskitier nasączonych środkami owadobójczymi przez zagrożone osoby oraz rezydualne opryski wewnątrz budynków środkami owadobójczymi, aby zwalczać komary, które są wektorami.

Oporność na leki przeciwmalaryczne to powracający problem i nie ma obecnie zarejestrowanych szczepionek przeciwko malarii czy jakiemukolwiek innemu pasożytowi człowieka. Wydarzenie poświęcone będzie omówieniu dorobku badań naukowych nad wyeliminowaniem malarii, z uwzględnieniem socjologii i polityki; oporności na artemizynę; nowych leków; szczepionek; wyzwań diagnostycznych i kontroli nad wektorami. Zgromadzi również naukowców badających malarię w celu przeglądu bieżących postępów i wyznaczenia przyszłych kierunków.Więcej informacji: http://www.challenges-in-malaria-research.com/

Powiązane artykuły