Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Genomika i modele szczurów", Cambridge, Wlk. Brytania

W dniach 3 - 6 grudnia 2012 r. w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Genomika i modele szczurów" (Rat genomics and models).

Naukowcy i badacze polegają na myszach i szczurach z kilku powodów. Jednym z nich jest wygoda: gryzonie są małe, łatwe do pomieszcze...

3 Grudnia 2012 - 3 Grudnia 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 3 - 6 grudnia 2012 r. w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Genomika i modele szczurów" (Rat genomics and models).

Naukowcy i badacze polegają na myszach i szczurach z kilku powodów. Jednym z nich jest wygoda: gryzonie są małe, łatwe do pomieszczenia i utrzymania, a także dobrze się dostosowują do nowego otoczenia. Kolejnym jest ich szybka reprodukcja i krótka żywotność rzędu dwóch - trzech lat, co umożliwia obserwację kilku pokoleń myszy w stosunkowo krótkim okresie. Ponadto szczur jest szeroko wykorzystywany jako organizm modelowy do badania zarówno normalnych, jak i chorobowych procesów u człowieka. To idealny model badawczy, gdyż naukowcy dysponują dogłębną wiedzą o jego mechanizmach fizjologicznych.

Konferencja położy nacisk na wykorzystywanie szczura wędrownego (Rattus norvegicus), powszechnie nazywanego szczurem ulicznym lub kanalizacyjnym. Wykorzystuje się go do badania etiologii złożonych chorób człowieka, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność nerek, nowotwory i innych. Dyskusje skupią się na generowaniu i anotacji zaktualizowanego genomu referencyjnego szczura oraz na powiązaniu między zmiennością genetyczną, chorobą i/lub fenotypami molekularnymi.Więcej informacji: http://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=286