CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Technologies of the Future for Low-Cost Enzymes for Environment-Friendly Products

Opis projektu

Innowacyjne rozwiązania dotyczące enzymów w produktach konsumenckich

Obserwowane coraz częściej przechodzenie na produkcję przyjazną dla środowiska wpływa na przemysł produkcji wyrobów konsumenckich. Zespół finansowanego ze środków UE projektu FuturEnzyme opracuje zaawansowane innowacyjne rozwiązania na rzecz odkrywania, projektowania, optymalizowania i opracowywania składu tanich enzymów do wytwarzania ekonomicznie opłacalnych produktów należących do sektora tekstyliów, detergentów i kosmetyków. Badacze skoncentrują się na tekstyliach mających w składzie elastan, płynnym detergencie oraz kosmetykach na bazie kwasu hialuronowego. Dzięki eksploracji zasobów biologicznych i dużych zbiorów danych biologicznych przechowywanych w publicznych i wewnętrznych bazach danych oraz wykorzystaniu przełomowych technik uczenia maszynowego, aktywnych poszukiwań biologicznych, inżynierii białek, nanobiotechnologii, systemów dalszego przetwarzania produktów i zwiększaniu skali procesów fermentacji w ramach projektu powstanie platforma do rozwoju zaawansowanych technologicznie enzymów. Zespół będzie wspierał również współpracę między partnerami ze środowiska akademickiego i przemysłowego za pośrednictwem klastrów, wnosząc tym samym wkład w rozwój zdolności innowacyjnych i rozwój gospodarczy, przyczyniając się do zmniejszenia wpływu produktów konsumenckich na środowisko.

Cel

In FuturEnzyme, a multi-disciplinary and multi-actor consortium of 16 leading academic and industrial partners will develop technologies of the FUTURe for low-cost ENZYMEs for environment-friendly products. The consortium will develop the most advanced innovative solutions in a fast-track to market platform to discover, design, optimise and formulate enzymes. The high-tech enzyme development platform will use big biodata mining of both public and internal databases and bio-resources, and disruptive machine learning, activity-based bioprospecting, protein engineering, nano-biotechnology, upscale fermentation, and downstream processing systems. The enzymes developed will be used to develop economically viable products on 3 market segments, textiles, detergents, and cosmetics, which combine a higher level of functionality with greater sustainability during their production, use or end-of-life: they respond to consumer and industry requests for greener products. We will also bring to fruition the enormous potential of the developed enzymes for use as catalysts to faster yield greener, more valuable, and sustainable products in other market sectors. The strong collaboration of the academic and industry partners will be supported by clusters, thus making sure we take a holistic approach. Analysing technology, market, consumer, and socio-economic demands, and assessing safety, risk, and life-cycle analysis during the technology and product development in an iterative process, will ensure the results will be effective and relevant. They also contribute to the goals of ensuring innovation capacity and economic success, while reducing the environmental impacts of consumer products. The consortium will interact with a broad stakeholder network to ensure uptake of its developments and feedback insights towards policy-makers.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FNR-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FNR-2020-2

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 760 726,25
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 760 726,25

Uczestnicy (15)