Skip to main content
European Commission logo print header

COntrolling and progressively Minimizing the Burden of Animal Trypanosomosis

Opis projektu

Walka z trypanosomozą zwierząt w Afryce

Trypanosomoza afrykańska to choroba pasożytnicza przenoszona cyklicznie przez muchę tse-tse na człowieka i bydło, występująca w 37 krajach Afryki Subsaharyjskiej. Do mechanicznego zakażenia dochodzi również po ukąszeniu przez inne żywiące się krwią owady, przez co choroba ta rozprzestrzeniła się na inne kontynenty, w tym Europę. Celem finansowanego ze środków UE projektu COMBAT jest zmniejszenie obciążenia trypanosomozą afrykańską zwierząt dzięki zastosowaniu koncepcji stopniowego zarządzania ryzykiem (ang. progressive control pathway). W ramach projektu swoje siły połączyło 21 partnerów, w tym pięć instytucji europejskich, dziewięć instytutów badawczych oraz sześć krajowych organów kontroli weterynaryjnej. Badacze projektu COMBAT poszerzą podstawową wiedzę na temat zakażenia i opracują innowacyjne narzędzia kontroli. Ponadto udoskonalą nadzór i sprawozdawczość oraz stworzą wytyczne dla krajowych strategii kontroli. Działania takie jak powiększanie zasobów oraz podnoszenie świadomości przełożą się na większą trwałość wyników projektu.

Cel

Animal trypanosomosis (AT) is caused by parasites transmitted by tsetse and other blood-sucking flies. The disease is a scourge for livestock keepers in Africa , affects humans and could spread to Europe . COMBAT aims to reduce the AT burden in Africa using the concept of progressive control pathway (PCP) . The PCP is an innovative, risk-based approach to disease reduction or elimination through successive, achievable steps. A consortium of excellence, with European and African research institutes, national veterinary authorities from across Africa, and leading international organizations guarantees successful project implementation and maximal impact on the SDGs. COMBAT will 1) improve basic knowledge on AT; 2) develop innovative control tools; 3) improve surveillance and control strategies; and 4) build capacity and raise awareness. Knowledge gaps on epidemiology, chemical ecology, vector competence, and immune and metabolic aspects of tolerant livestock will be filled. Innovative tools include environmentally friendly vector control technologies and electronic antigen capture tests. Surveillance will be enhanced by establishing information systems, strengthening reporting, and modelling risk in Africa and Europe. The socio-economic burden of AT will be assessed. Guidelines for national control strategies will be developed and implemented. COMBAT will draw on the extensive partners’ experience in other EU projects and strengthen existing partnerships in the field of AT control.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2020-2

æ

Koordynator

CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LEDEVELOPPEMENT - C.I.R.A.D. EPIC
Wkład UE netto
€ 1 320 000,00
Adres
Rue scheffer 42
75016 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 626 937,50

Uczestnicy (20)