European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Networking European poultry actors for enhancing the compliance of biosecurity measures for a sustainable production

Opis projektu

Nowe sposoby na zapewnienie zdrowia drobiu

Unia Europejska pozostaje jednym z największych na świecie producentów mięsa drobiowego i eksporterem netto produktów drobiowych – rokrocznie na rynki trafia około 15 milionów ton drobiu. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z najważniejszych aspektów hodowli drobiu i kluczowym czynnikiem pozwalającym na ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych drobiu. Jest tak dlatego, że kurczaki są szczególnie wrażliwe na epidemie i patogeny przenoszone w żywności. W związku z tym uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu NETPOULSAFE zamierzają opracować, zweryfikować oraz opublikować zróżnicowane działania wspierające, które zostały dotychczas wdrożone lub mają zostać wdrożone w krajach będących dużymi producentami drobiu. Co więcej, badacze zamierzają poddać analizie dane zgromadzone w ramach badań oraz dotychczasowe publikacje pod kątem czynników technicznych oraz społeczno-gospodarczych, a następnie zweryfikować je w pilotażowych hodowlach lub rozpowszechnić wśród hodowców.

Cel

Poultry sector is one of the main agricultural production in Europe, providing 15.2M tonnes of poultry meat and over 7.5 M tonnes of eggs in 2018, with a 21.2 billion € turnover in poultry meat in 2015 and 960 M€ worth of eggs in 2016.It is also a very sensitive sector regarding epidemics, that can impact the sector economics (e.g. 2015 and 2017 episodes of Avian Influenza). and also foodborne pathogens (Salmonella, Campylobacter…) that may have an impact on public health. Biosecurity is acknowledged as the appropriate answer for preventing diseases spread and safeguarding competitive and sustainable poultry farms. Best practices are known all over Europe but compliance of farmers and other operators (e.g. transport, hatcheries…) to biosecurity may not be optimum. Stakeholders need to be supported for effectively implement biosecurity practices. NETPOULSAFE aims to improve biosecurity compliance in poultry farming by compiling, validating and sharing supporting measures implemented or close to being into practice in 7 large poultry producing countries, thanks to a network of 7 National Poultry AKIS. These multi-actor groups, gathering around 500 people, will be chaired and interconnected through Network Facilitators who will stimulate knowledge cross-fertilisation and exchange both at National and EU scales. Supporting measures will be collected from field and literature and analysed from technical and socio-economic point of view to be either validated in pilot farms or directly disseminated to farmers, operators and advisors (incl. vets). In-depth analysis of National contexts will enable to define tailored dissemination strategies. Material (incl. audio-visuals, factsheets, Practice Abstracts, e-learning modules) will be co-constructed with the National Poultry AKIS to ensure its acceptance and shared through most consulted channels and dedicated platform. Synergies with on-going activities, especially EIP-AGRI Operational Groups, will increase project impacts.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2020-1

Koordynator

INSTITUT TECHNIQUE DE L'AVICULTURE,DE LA CUNICULTURE ET DE LA PISCICULTURE-ITAVI
Wkład UE netto
€ 354 641,00
Adres
7 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 Paris
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 354 641,25

Uczestnicy (16)