CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Governance in Babylon: Negotiating the Rule of Three Empires

Opis projektu

Wyjaśnienie kwestii stabilności państwa oraz zmiany ustroju dzięki badaniom na terenach starożytnej Babilonii

Pierwsze społeczeństwo świata antycznego, Babilonia, przeszło w okresie swojego istnienia dwie zasadnicze zmiany ustrojowe i rządziły nim kolejno trzy imperia: asyryjskie, chaldejskie oraz (pierwsze) imperium perskie. Jednak niewiele wiemy na temat tego, w jaki sposób władza imperialna była ustalana lokalnie, jak strategie działania rządzących i rządzonych ścierały się ze sobą, gdy obie te grupy starały się osiągnąć własne cele, ani jak przekładało się to na stabilność państwa lub jej brak. Zespół finansowanego ze środków UE projektu GoviB zbada polityki i struktury władzy w starożytnym Babilonie. Analizując nowe zasoby tekstowe i archeologiczne, uczeni pracujący nad projektem postarają się odpowiedzieć na pytanie, co przyczynia się do utrzymania stabilności państwa lub jej utraty oraz powodzenia lub niepowodzenia zmian ustroju.

Cel

GoviB is a historical study of governance in the ancient capital of Babylon. Babylonia is the earliest society in the ancient world that produced sufficient indigenous sources that allow studying the transition from a strongly anchored local to a more ‘global’ (imperial) form of governance. From the late 8th to the 4th century BC, Babylon experienced two major regime changes and was consecutively ruled by three empires – the Assyrian, the Chaldean and the (first) Persian. While the regime changes and other events are known as historical facts, little is known about how imperial rule was negotiated locally and how the strategies which rulers and ruled applied in pursuit of their interests interacted and led to instability or stability. The reasons are incomplete historical data, and difficulties to interpret available ambivalent or conflicting data.
With GoviB I want to achieve a novel understanding of politics and authority in the ancient city of Babylon, leading to a new balanced evaluation of the role which the empires played in the long-term cultural transformation of the ancient Near East. The results will contribute to a re-evaluation of modern perceptions of ‘oriental’ governance as absolute or ‘despotic’, and to the wider question of what causes states to be stable or instable, and how regime changes fail or succeed.
I will achieve these goals by analysing newly available textual and archaeological material: the Neo-Babylonian archival texts from the German excavations in Babylon. The Vorderasiatische Museum in Berlin granted me the rights to put this museum treasure trove to use for GoviB. Furthermore, I will apply the conceptual framework of governance studies to the historical evidence. Its heuristic value lies in the fact that it relocates the focus from government to governance, that is, the interdependencies and interactions between actors, and it includes non-personal factors that influenced decision-making.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET MUENSTER
Wkład UE netto
€ 1 999 740,00
Adres
SCHLOSSPLATZ 2
48149 MUENSTER
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Münster Münster, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 999 740,00

Beneficjenci (1)