European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Revealing the biological bases of speech and language by studying bat vocal learning

Opis projektu

Nietoperze wyjaśniają biologiczne podstawy języka

Obecnie istnieje wiele pytań bez odpowiedzi na temat biologicznego pochodzenia mowy i języka. Naukowców intryguje to, w jaki sposób zdolność posługiwania się językiem rozwinęła się u ludzi. Nietoperze, które wykorzystują złożone wokalizacje w celu nawigacji, mogą stanowić klucz do rozwiązania zagadki mechanizmów molekularnych i obwodów nerwowych, na których opiera się nauka mowy. To właśnie cel finansowanego przez ERBN projektu BATSPEAK, który zidentyfikuje genetyczne markery uczenia się mowy, aby zbadać molekularne mechanizmy leżące u podstaw nauki głosu u ssaków. Badacze skupieni wokół projektu BATSPEAK scharakteryzują również mechanizmy neuronalne leżące u podstaw nauki głosu u ssaków i wykorzystają te informacje w celu odkrycia bezpośrednich powiązań przyczynowo-skutkowych między mową i mechanizmami molekularnymi i neuronalnymi. Wyniki badań pomogą w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń rozwoju języka.

Cel

The overarching goal of BATSPEAK is to shed light on the biological origins of speech and language by analysing the molecular mechanisms and neural circuitry that support vocal learning in the bat, using tools that I have pioneered in this species.

Vocal learning is a fundamental building block of human spoken language and is a trait we share with few other animals. It has only been identified in 4 non-human mammal groups, of which bats are the only tractable model system in which the molecular and neural mechanisms can be addressed, thus providing a unique window onto the biological foundations from which human speech and language evolved.

BATSPEAK has 3 aims:

1. To identify the genomic markers of vocal learning allowing us to probe the molecular mechanisms that underlie mammalian vocal learning
2. To characterise neural mechanisms underlying mammalian vocal learning
3. To determine direct, causative contributions of molecular and neural mechanisms to mammalian vocal learning behaviour

This project will use bats as an exemplar species in which the molecular and neural mechanisms underlying mammalian vocal learning can be understood, and will contain 3 work packages:

WP1. Comparative evolutionary genomics, coupled with gene function and gene expression analyses, to identify the molecular mechanisms underlying vocal learning
WP2. Comparative neuroanatomy, electrophysiology, and transcriptomics to characterise a key neural circuit underlying vocal learning
WP3. Generation of transient transgenic bats to test hypotheses of the role of molecular and neural mechanisms in vocal learning behaviour

Understanding the bases of vocal learning in mammals will shed light on the biology underlying speech and language and provide a new mammalian model for the study of language related disorders.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS
Wkład UE netto
€ 1 935 402,99
Adres
NORTH STREET 66 COLLEGE GATE
KY16 9AJ St Andrews
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland Eastern Scotland Clackmannanshire and Fife
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 935 402,99

Beneficjenci (1)