Skip to main content
European Commission logo print header

Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis

Opis projektu

Szybkie algorytmy głosowań z wieloma zwycięzcami

Obliczeniowe podejście do wyborów społecznych (COMSOC) to zagadnienie leżące w punkcie styku teorii wyboru społecznego, informatyki i ekonomii. Ze względu na to, że skuteczności efektywność danego systemu głosowania jest ograniczona, jeśli ogłoszenie zwycięzcy wyborów wymaga długiego czasu, celem obliczeniowego podejścia do wyborów społecznych jest efektywne obliczanie wyników. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu PRAGMA zamierza zająć się badaniem głosowań z wieloma zwycięzcami, aby lepiej nakreślić strukturę dla zastosowań głosowania z wieloma zwycięzcami dla rzeczywistych przypadków. W ramach prac powstaną nowe, szybkie algorytmy obliczania wyników reguł głosowania z wieloma zwycięzcami oraz nowe sposoby określania preferencji, co pozwoli na osiągnięcie algorytmicznego i matematycznego zrozumienia danych dotyczących preferencji, a także opracowanie algorytmów pozwalających na analizę wyborów.

Cel

This proposal is in the area of computational social choice, an area on the intersection of computer science and economics. We study multiwinner elections, with a focus on a pragmatic approach. Our goal is to provide a principled framework for applying multiwinner voting in various settings that may appear in real-life (ranging from small-scale elections in various institutions, through participatory budgeting settings, to applications directly within computer science). In particular, we are interested in: (a) designing new, fast algorithms for computing the outcomes of multiwinner voting rules (results of such rules are often NP-hard to compute), also for new languages of specifying preferences that are needed in practical settings; (b) obtaining algorithmic and mathematical understanding of preference data; and (c) providing algorithms for analyzing elections and their results. We are interested both in theoretical studies (designing new algorithms, analyzing computational complexity of election-related problems, establishing axiomatic features of multiwinner voting rules, etc.) and in experimental evaluations (finding out running times of algorithms, establishing their approximation ratios, evaluating properties of preference data, etc.).

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant
æ

Koordynator

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
Wkład UE netto
€ 1 386 290,00
Adres
Al adama mickiewicza 30
30-059 Krakow
Polska

Zobacz na mapie

Region
Makroregion południowy Małopolskie Miasto Kraków
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)