CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Joint affordance perception

Opis projektu

Co dwie głowy, to nie jedna, ale każda z nich może postrzegać opcje w inny sposób

Gdy dwie osoby działają razem, by osiągnąć wspólny cel, taka dwójka może dysponować wynikłym z tego zestawem afordancji lub możliwości behawioralnych, który może nie odzwierciedlać prostej integracji afordancji i możliwości każdej z tych osób działających samodzielnie. Co więcej, to, w jaki sposób każda z osób postrzega dostępne afordancje, odgrywa rolę we wspólnym działaniu i aktywnościach każdej z osób. Celem finansowanego ze środków UE projektu JAP jest zbadanie wspólnego postrzegania afordancji poprzez pryzmat danych behawioralnych i neurofizjologicznych, aby lepiej zrozumieć, jak wpływają na nie czynniki takie jak uwaga, percepcja i więzi społeczne. Wykorzystując paradygmat bodziec–reakcja, badacze ocenią środki behawioralne, takie jak czas reakcji i korelaty nerwowe, a także dane z encefalogramu, aby rzucić światło na to, w jaki sposób tworzymy wspólne plany działania w sposób szybki i skuteczny.

Cel

When acting on the environment with another, it is critical that we understand the actions made possible by not only the properties of the environment, but by the capacity of the dyad. How we perceive these action possibilities, or affordances, for the dyad is a fundamental question in understanding joint action. The proposed project, JAP, aims to provide one of the first systematic and interdisciplinary – combining behavioural and neurophysiological data – investigations into the conditions under which affordances for the dyad (or joint affordances) are perceived, as well as the processes that underpin them.

The present project will use object-based stimulus-response compatibility paradigms, which produce response time and error data that can be used to measure affordance-elicited motor activation. Additionally, eye-tracking and electroencephalogram (EEG) data will be collected during these tasks to answer questions about the processes by which joint affordances are perceived. This data will be used to study: (1) the role of attention in joint affordances, (2) how perceiving others’ actions informs one’s own affordance perception, and (3) how social bonds modulate affordance perception.

Results from the proposed studies will provide novel insight into how we can rapidly and efficiently form joint action plans that account for action-relevant properties of the dyad and environment.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-02-2019

Koordynator

KOZEP-EUROPAI EGYETEM
Wkład UE netto
€ 139 850,88
Adres
NADOR UTCA 9
1051 Budapest
Węgry

Zobacz na mapie

Region
Közép-Magyarország Budapest Budapest
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 139 850,88