Skip to main content
European Commission logo print header

Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools

Opis projektu

Dane satelitarne umożliwiają kwantyfikację skutków zmiany klimatu na obszarach miejskich

Walka ze zmianą klimatu wymaga zastosowania różnych narzędzi i metod oraz wprowadzenia nowych przepisów. Chcąc wspomóc wdrożenie postanowień i środków łagodzących określonych w porozumieniu paryskim, zespół unijnego projektu HARMONIA opracuje rozwiązanie w zakresie klimatu. W tym celu przeprowadzone zostaną testy nowoczesnych narzędzi teledetekcji i monitorowania 3D-4D. Naukowcy wykorzystają istniejące narzędzia i usługi, aby opracować zintegrowaną platformę oceny opartą na Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS). Przy pomocy technik uczenia maszynowego/głębokiego uczenia stworzona zostanie także modułowa, skalowalna, oparta na danych, wielowarstwowa baza wiedzy na temat obszarów miejskich. Projekt HARMONIA uwzględniać będzie lokalne ekosystemy europejskich obszarów miejskich ze szczególnym naciskiem na cele zrównoważonego rozwoju miejskiego. Owocem prac będzie zintegrowana platforma oceny odporności (IRAP).

Cel

HARMONIA will leverage existing tools, services and novel technologies to deliver an integrated resilience assessment platform working on top of GEOSS, seeing the current lack of a dedicated process of understanding and quantifying Climate Change (CC) effects on urban areas using Satellite and auxiliary data available on GEOSS, DIAS, urban TEP, GEP etc. platforms. HARMONIA will focus on a solution for climate applications supporting adaptation and mitigation measures of the Paris Agreement. HARMONIA will test modern Remote Sensing tools and 3D-4D monitoring, Machine Learning/Deep Learning techniques and develop a modular scalable data-driven multi-layer urban areas observation information knowledge base, using Satellite data time series, spatial information and auxiliary data, in-situ observing systems, which will integrate detailed information on local level of neighborhoods/building blocks. HARMONIA focuses on two pillars: a) Natural and manmade hazards intensified by CC: urban flooding, soil degradation and geo-hazards (landslides, earthquake, ground deformation) and b) Manmade hazards: heat islands, urban heat fluxes, Air Quality, Gas emissions. Sustainable reconstruction of urban areas and the health of humans and ecosystems, are top priorities. HARMONIA will take into account the local ecosystems of European urban areas, following an integrated and sustainable approach by incorporating the active communities’ participation initiative, which will involve the use of a social platform. Paying extra attention to Sustainable Urban Development, one of the Societal Benefit Areas posits that use of EO is a crucial tool towards resilient cities and the assessment of urban footprints, to promote equity, welfare and shared prosperity for all, feed new indicators for the monitoring of progress towards the Sustainable Development Goals in an EU context.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2020-2

æ

Koordynator

POLITECNICO DI MILANO
Wkład UE netto
€ 550 000,00
Adres
Piazza leonardo da vinci 32
20133 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (22)