European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Multidisciplinary European network for research, prevention and control of the COVID-19 Pandemic

Opis projektu

Europejski front w walce z COVID-19

Aby zrozumieć sposób zakażania i chorobotwórczość powstających wirusów, konieczne jest szybkie zintegrowanie informacji epidemiologicznych, klinicznych i wirusologicznych. W tym kontekście, w ramach finansowanego przez UE projektu I-MOVE-COVID-19, zostanie opracowana elastyczna platforma nadzorcza do zbierania wyników europejskich badań, na podstawie wspólnych protokołów dotyczących pandemii COVID-19. Projekt ma rozwinąć istniejącą sieć monitorowania efektywności szczepionki (I-MOVE) na terenie Europy i uwzględnić badania dotyczące COVID-19. Poprzez mobilizację dużej europejskiej sieci wielodyscyplinarnej skupiającej ekspertów z różnych dziedzin, projekt ma usprawnić postępowanie kliniczne z chorymi, poprawić gotowość na poziomie zdrowia publicznego i odpowiedź na COVID-19 oraz ocenić efektywność szczepionki na COVID-19, gdy będzie już dostępna.

Cel

I-MOVE-COVID-19 aims to obtain epidemiological, clinical and virological information about COVID-19 and patients infected with SARS-CoV-2, through provision of a flexible surveillance platform (adaptable to the epidemiological situation), research studies, hypothesis-testing and evaluation of public health interventions (e.g. vaccination, antivirals) in order to contribute to the knowledge base, guide patient management, and inform the public health response. This will be achieved through adaptation and expansion of the existing, long-running, Europe-wide influenza surveillance network (I-MOVE) to include COVID-19. The network includes primary care networks, hospitals, national laboratory reference centres in eleven countries.

I-MOVE-COVID-19 priority activities and research projects will be selected based on ECDC/WHO input and the proposal’s detailed list. These will be conducted by mobilising an existing large European multidisciplinary network, combining the expertise and resources of groups working in surveillance (epidemiological, clinical, virological), respiratory disease research, and evaluation of vaccines/treatments. Through protocol sharing and pooling European results, questions will be answered which could not be efficiently answered by countries acting alone. I-MOVE-COVID-19 will share study results rapidly and widely with national and international partners and with the wider scientific community and contribute to clinical management of patients and public health preparedness and response to COVID-19.

Koordynator

EPICONCEPT
Wkład UE netto
€ 374 043,50
Adres
RUE TITON 27
75011 Paris
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 509 062,50

Uczestnicy (32)