Skip to main content
European Commission logo print header

Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on climate change and health

Opis projektu

Ocena unijnej polityki w dziedzinie przeciwdziałania zmianie klimatu

Zmiana klimatu stanowi rosnące zmartwienie ludzi na całym świecie, dlatego liczne państwa i organizacje zaangażowały się w działania mające na celu jej przeciwdziałanie, wprowadzając nowe prawa lub polityki. Potrzebują one jednak pomocy specjalistów w dziedzinie zmiany klimatu i badań nad zdrowiem, którzy wiedzą, jaką strategię należy obrać, by najskuteczniej poradzić sobie z tym wyzwaniem, a jednocześnie nie przyczyniać się do powstawania dodatkowych problemów. Niestety proces ten bywa skomplikowany i czasochłonny. Zespół finansowanego przez UE projektu ENBEL chce to zmienić, zbierając grupę specjalistów w dziedzinie zmiany klimatu i badań nad zdrowiem, którzy pomagać będą w kształtowaniu polityki UE.

Cel

ENBEL will support EU policy making by bringing together leaders in climate change and health research. We do so by coordinating a network of major international health and climate research projects under the Belmont Forum’s Collaborative Research Action (CRA), Societal Challenge 1 and 5 of EU’s Horizon 2020, and other national and international funding schemes. The network will develop evidence syntheses and co-produce with stakeholders a series of tailor-made knowledge products. The project will engage with EU policy advisors to translate science into policies that help shape low-carbon economies and build climate resilience in member countries while supporting EU diplomacy and development strategies.
The overall concept of ENBEL is a bottom-up approach to networking and cooperation across the often separate worlds of climate and health research communities. This can have major impacts on knowledge production and policies. ENBEL brings together a consortium whose work generates actionable knowledge on how climate change-health risks will develop under global warming, what are the social costs and effective, cost-efficient and equitable mitigation and adaptation strategies. ENBEL focuses on three major climate change related health hazards: environmental and occupational heat, air pollution (particularly from wildfires) and climate-sensitive infectious diseases, with specific attention given to high risk groups and populations within Europe, and in Africa/Asia-Pacific region. ENBEL will support a knowledge management platform of EU funded research on climate change and health is two ways: A) build and manage a web-based knowledge platform of health impact of climate change by using innovative tools such as video, photos, maps and infographics; B) connect to existing and recognised knowledge platforms.Through our partners in low-and middle-income countries (LMIC), ENBEL will support, strengthen and establish channels for collaboration and capacity-building in LMIC.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2020-1

Koordynator

CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
Wkład UE netto
€ 692 300,00
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (16)