Skip to main content
European Commission logo print header

Modifying Institution by Developing Gender Equality Plans

Opis projektu

Dalsze zwiększanie równości płci w dziedzinie badań i innowacji

Propagowanie równości płci to jeden z priorytetów UE. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu MINDtheGEPs zamierza opracować plany dotyczące równowagi płci w organizacjach badawczych, w tym na uczelniach, by pobudzić systemowe zmiany, które przyczynią się do wzrostu równouprawnienia. Prace realizowane w ramach projektu pomogą zwiększyć liczbę kobiet zasiadających w uczelnianych organach decyzyjnych i zarządczych. Utorują też drogę do ustanowienia instytucji rzecznika ds. równości płci. Ponadto zwiększą liczbę działań związanych z otwartymi szkoleniami i monitorowaniem rekrutacji, a także zapewnią równe szanse awansu w strukturach badawczych i administracyjnych. Zespół projektu skupi się na niezrównoważeniu płci w kilku organizacjach badawczych zlokalizowanych w pięciu różnych krajach o tradycyjnym podejściu do kwestii płci.

Cel

"MINDtheGEPs takes a multidisciplinary multidimensional approach to challenging gender unbalances across five different countries with still traditional gender regimes (Italy, Spain, Serbia, Ireland, Poland) and across various types of Research Performing Organisations:  4 public universities (Turin, Tralee, Gdansk, Jagiellonian) and 1 public non-academic research institute (CNR); 1 academic (Belgrade) and 1 private technological institute center (Galicia). The consortium, led by the University of Turin’s CIRSDe, comprises also three non-implementing organizations bringing complementary expertise in monitoring and evaluation (Knowledge and Innovation), research communication (Uppsala University) and scientific publishing (Elsevier). In order to promote systemic institutional change and following the “no data-no policy” principle, the project will map the existing data and, building on the tools developed within an ongoing research project of the project coordinator, will produce new quali-quantitative evidence. On this basis, both structural and cultural actions can be effectively designed. At cultural level, the project will organize a virtuous chain of trainings, starting from across-partners ""train the trainers"" workshops to within-partners laboratories addressed to young women, but, endorsing the approach of ""fixing the system not the women"", also to men and senior researchers. At structural level, the project will introduce work-family measures addressed also to men, equality targets in decision-making boards and gender-sensitive research. The establishment of proper figures and bodies creates conditions for the endurance of GEPs beyond the project’s life. A multidisciplinary team (also including key-persons in middle or top management), coupled with a multi-skilled Advisory Board (including relevant national authorities), and 4 professional associations both in STEMM and SSH, will contribute to a successful change in RPOs and in society at large."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2020-1

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
Wkład UE netto
€ 545 010,00
Adres
Via giuseppe verdi 8
10124 Torino
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (9)