European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

REliable Advanced Diagnostics and Control Tools for increased lifetime of solid oxide cell Technology

Opis projektu

Zaawansowane narzędzie do monitorowania pracy elektrolizerów stałotlenkowych

Technologie stałotlenkowych ogniw do elektrolizy (ang. solid oxide electrolysis cell, SOEC) mają do odegrania ważną rolę w zrównoważonej gospodarce energetycznej przyszłości. Ich wysoka sprawność w zakresie konwersji, jak również zdolność do pracy w trybie odwróconym, umożliwiającym działanie systemu SOEC jako stałotlenkowego ogniwa paliwowego, czynią je atrakcyjnymi technologiami do wykorzystania w produkcji wodoru i magazynowaniu energii odnawialnej. Jednak ich działanie wiąże się z obecnością dużych natężeń prądu i napięć przejściowych, które powodują degradację ogniw. Celem finansowanego ze środków UE projektu REACTT jest rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie narzędzia do monitorowania, diagnostyki, prognozowania i kontroli systemów SOEC. Nowe narzędzie do analizy systemów elektrolizy powinno pomóc w zwiększeniu ich niezawodności i wydłużeniu czasu eksploatacji.

Cel

Solid Oxide Electrolysis (SOE) and its possibility to operate in reversible mode (rSOC) can play a major role in H2 production at low cost and for renewable energies storage. These operating modes with high current and transients can induce degradation that needs to be mitigated for successful system deployment. Federating the cumulated advances built up in preceding collaborative projects, REACTT, with an established expert team, will realize a Monitoring, Diagnostic, Prognostic and Control Tool (MDPC) for SOE and rSOC stacks and systems. Its hardware platform will embed diagnostics and prognostics algorithms, and interact with the system power converters without modification. It contains (a) an innovative excitation module to probe the stack with PRBS (pseudo-random binary signal) or sine stimuli, and (b) a control coordination unit, interfaced with real-time optimisation (RTO). The latter uses on-line measurements with a constraint-adaptive algorithm that drives the system to optimal operation, respecting all safety boundaries. Together, this approach will achieve to supervise and analyse the (reversible) electrolyser system, increase its reliability and extend its stack lifetime. REACTT will demonstrate the effectiveness of this approach by tests on a SOLIDpower (SP) 5 kWe SOE system and on an rSOC x kWe CEA system, both at TRL6. This validation in two different operating modes with two different stack designs will prove the generic character of the developed tools, which can then be extended towards multiple technologies and higher power applications. It will reduce the operation and maintenance costs by 10%; the additional cost of the MDPC tool will not exceed 3% of the overall system manufacturing costs. These ambitious targets will be pursued in close collaboration between 6 R&D (IJS, UNISA, CEA, VTT, EPFL, ENEA and HES-SO) and 3 industry partners (SP, Bitron and AVL) on the whole value chain from tests to systems through hardware and software developments.

Koordynator

INSTITUT JOZEF STEFAN
Wkład UE netto
€ 318 547,50
Adres
Jamova 39
1000 Ljubljana
Słowenia

Zobacz na mapie

Region
Slovenija Zahodna Slovenija Osrednjeslovenska
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 318 547,50

Uczestnicy (9)