European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Anti-Cancer Light-Controllable Antibody-Peptide Conjugates

Opis projektu

Selektywne wzmacnianie przeciwciał poprzez umiarkowane napromieniowanie

Od początku XX wieku przeciwciała monoklonalne są uznawane za potężną broń w walce z rakiem. Po dziesiątkach lat prowadzenia badań naukowych medycyna zdołała wyeliminować powiązane z nimi reakcje niepożądane u pacjentów i opracować rewolucyjne terapie antynowotworowe. Obecnie twórcy finansowanego ze środków UE projektu ALISE skoncentrują się na możliwości wzmocnienia działania antynowotworowego w samych guzach. Aby osiągnąć ten cel, badacze zaprojektują i zsyntetyzują kontrolowane światłem koniugaty przeciwciał monoklonalnych z peptydami, których działanie antynowotworowe można wzmocnić wewnątrz guza poprzez napromieniowanie światłem. W tym projekcie siedem wiodących instytucji mających dużą wiedzę fachową, zasoby oraz wiedzę na temat projektowania, syntezy i badań przedklinicznych w tej dziedzinie, połączy siły, aby przyczynić się do opracowania innowacyjnych i bezpieczniejszych strategii terapeutycznych.

Cel

Project ALISE (Antibody Light-Induced Selectivity Enhancement) will integrate the expertise, resources and knowledge of participating Institutions focusing on design, synthesis and preclinical study of conjugates of monoclonal antibodies with peptides whose anti-cancer activity can be enhanced in tumours by irradiation with light (LC-APCs). The possibility to boost the anti-cancer activity only in tumours, multiplied by targeting cancer cells by antibodies will be a basis for innovative and safer therapeutic strategies. Four of seven participating Institutions successfully collaborated in the field of light-controllable anticancer peptides, but this Project will widen the scope of collaboration, both in terms of the research field and collaborating Institutions. The participating Institutions are complementary in their expertise and know-how: the University of Cambridge will contribute with its know-how in design and preparation of antibodies. Light controllable peptides will be designed at Latvian Institute of Organic Synthesis and Karlsruhe Institute of Technology, synthesized, then loaded onto the antibodies in Cambridge. Company Enamine will perform initial screening of the conjugates in vitro and assess their safety. National Cancer Institute of Ukraine will contribute with its expertise in immunology, Cancer Center Amsterdam – with its expertise and knowledge in preclinical and clinical oncology. Lumobiotics GmbH will complement the consortium with its expertise in drug development. Integration of this potential will be achieved through research staff exchange and other activities organized in five work packages: 1) design and synthesis of novel light-controllable peptides as anti-cancer antibody payloads; 2) preparation and characterization of peptide conjugates with a model antibody; 3) biological screening of model LC-APCs; 4) preclinical evaluation of the LC-APCs aiming at treatment of human PDAC; 5) management, training, communication, dissemination.

Koordynator

ENAMINE LIMITED LIABILITY COMPANY,RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE
Wkład UE netto
€ 303 600,00
Adres
78 CHERVONOTKATSKA STR.
02094 Kyiv
Ukraina

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 303 600,00

Uczestnicy (6)