European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable COnservation and REstoration of built cultural heritage

Opis projektu

Rozwiązania w zakresie ekologicznych remontów i modernizacji

Utrzymanie i przedłużenie integralności starych budowli jest podstawą konserwacji budynków będących obiektami dziedzictwa kulturowego. Jest to też cel finansowanego przez UE projektu SCORE, w którym udział wezmą interdyscyplinarne i międzysektorowe zespoły ds. badań i innowacji zajmujące się kwestią zrównoważonej ochrony budowli będących obiektami dziedzictwa kulturowego z czterech krajów Europy (Dania, Hiszpania, Francja i Włochy) oraz dwóch krajów Ameryki Łacińskiej (Kolumbia i Meksyk). W szczególności konsorcjum nawiąże międzynarodowe współprace i zajmie się wymianą wysoce specjalistycznej wiedzy fachowej, aby zaproponować rozwiązania z zakresu ekologicznych remontów i modernizacji. Twórcy projektu wezmą pod uwagę zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zrównoważone i trwałe techniki konserwacji architektury narodowej i pomnikowej. Jeśli chodzi o materiały budowlane, twórcy projektu uwzględnią zarówno produkty tradycyjne, jak i ich alternatywy.

Cel

SCORE brings together interdisciplinary and inter-sectorial research and innovation teams involved in sustainable conservation of built cultural heritage from 4 European (France, Italy, Spain, Denmark) and 2 Latin America (Colombia, Mexico) countries. Consortium includes academics, governmental institutions, SME and NGO. The goal is to develop international partnerships and to exchange highly qualified expertise in order to propose solutions for green restoration and rehabilitation works. These conservation materials and methods must minimize their ecological footprint according to the EU circular economy action plan and be durable in a changing climate.
In order to propose solutions for a large variety of built cultural heritage, two kinds of application cases have been selected, archaeological sites in Yucatan peninsula with an equatorial climate, and vernacular built cultural heritage in different types of warm temperate climates in Europe, using different building materials and techniques.
The future development of buildings conservation must be founded on previous experience cumulated during thousands of years and must take advantage of recent progress in technology. Thanks to the emission scenarios and climate models, future environments may be considered to increase the durability of the materials and methods proposed.
Main pillars underpinning the SCORE project are:
• Circular economy principles
• Heritage management including valorisation of built cultural heritage
• Development of sustainable and durable conservation techniques for vernacular and monumental architecture
• All masonry materials are concerned, traditional and non-traditional ones
• Life Cycle Assessment techniques to estimate and minimize ecological footprint
• Service life prediction to ensure the durability in present and future climate conditions
• Improvement in the techniques to characterise the conservation degree

Słowa kluczowe

Koordynator

CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Wkład UE netto
€ 193 200,00
Adres
33 BOULEVARD DU PORT
95011 Cergy-Pontoise
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Val-d’Oise
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 280 600,00

Uczestnicy (7)

Partnerzy (6)