European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Scientific Collections on the Move: Provincial Museums, Archives, and Collecting Practices (1800-1950)

Opis projektu

Wiele wymiarów pochodzenia eksponatów muzealnych

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej żądań repatriacji eksponatów muzealnych. Dlatego też twórcy finansowanego ze środków UE projektu SciCoMove zbadają historię zbiorów naukowych z zakresu paleontologii, antropologii, botaniki i powiązanych nauk stosowanych. Wykorzystując najnowocześniejszą historiografię nauki i zbiorów naukowych, badacze skupią się na mniejszych muzeach, aby zaprezentować bardziej złożoną, mniej scentralizowaną i mniej hierarchiczną wizję międzynarodowych wymian naukowych. Na koniec twórcy projektu SciCoMove bardziej precyzyjnie opiszą wiele wymiarów praktyk w zakresie gromadzenia obiektów naukowych oraz wielostronnych kontaktów pomiędzy Europą a Ameryką Łacińską. Uzyskana wiedza na temat pochodzenia eksponatów umożliwi muzeom lepsze reagowanie na zapotrzebowanie społeczne, szczególnie w odniesieniu do repatriacji, a także pomoże naukowcom sprawniej wykorzystywać zbiory historyczne w badaniach naukowych.

Cel

SciCoMove promotes international, interdisciplinary and intersectoral collaborations between historians of science, scientists and museum professionals from 9 countries in Latin America and Europe with a view to trace the history of scientific collections in paleontology, anthropology, botany and related applied sciences. Its ambition is to reassess their significance and to develop new historical knowledge applicable to their curatorship, utilization by researchers and communication to the public. Drawing on the most recent historiography of science and scientific collections, SciCoMove focuses on the past, but it addresses current issues faced by science museums regarding repatriation demands and the dialogue with “source communities”. Its originality is based: 1 – on the shift of focus from major to smaller museums in the “provinces” or “peripheries” in order to outline a more complex, less centralized and less hierarchical vision of scientific exchanges; 2 – on a conception of collections as nodes in networks of circulation and as structures producing knowledge, rather than as heritage and conservation institutions. Accordingly, SciCoMove focuses on objects “on the move” and on the scholarly practices and sociability of the agents who made these moves possible. In line with its objective to better account for the multiple dimensions of science collections and for multilateral interchange between Europe and Latin America, SciCoMove promotes collaborations on equal terms between Latin American and European teams, in a multilateral and multilingual context of mutual training and sharing. The team has a majority of women. The research combining the material study of objects and investigations in archives will be carried out through case studies and workshops on crosscutting themes. It will feed into training seminars. A digital exhibition will communicate research results, in line with EU policy promoting the public understanding of science and citizen science.

Koordynator

UNIVERSITE DU MANS
Wkład UE netto
€ 156 400,00
Adres
AVENUE OLIVIER MESSIAEN
72085 Le Mans
Francja

Zobacz na mapie

Region
Pays de la Loire Pays de la Loire Sarthe
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 156 400,00

Uczestnicy (10)

Partnerzy (5)