European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Holistic processes for the cost-effective and sustainable management of End of Life of Aircraft Composite Structures

Opis projektu

Roboty i zoptymalizowane procesy recyklingu źródłem wysokiej jakości włókien węglowych do ponownego wykorzystania

Polimery wzmocnione włóknem węglowym (CFRP) są najczęściej stosowanymi kompozytami w przemyśle lotniczym i lotów kosmicznych; mogą stanowić ponad 75 % objętości nowoczesnego samolotu pasażerskiego. Recykling tych materiałów pod koniec ich okresu eksploatacji jest nie tylko dobry dla planety, lecz może także okazać się bardzo korzystny dla przemysłu lotniczego, jeśli umożliwi on produkcję wysokiej jakości włókien węglowych. W ramach finansowanego przez UE projektu HELACS zostanie opracowana innowacyjna przenośna platforma robotyczna do rozkładania kompozytów CFRP i zoptymalizowane technologie pirolizy do ich recyklingu w celu poprawy wydajności i jakości uzyskiwanego ostatecznie włókna węglowego. Oprócz poprawy procesu recyklingu nowa technologia podniesie bezpieczeństwo pracy i pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy.

Cel

HELACS will be based on i) previous results of end of life aircraft management projects (such as PAMELA or AIMERE), ii) the review of recommendations and standards for aircraft disassembly and aircraft materials recycling (such as the developed for the Aircraft Fleet Recycling Association - AFRA) and iii) the experience and support of the biggest Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) entity in Europe, Teruel Airport (PLATA), to implement a cost-competitive and energy efficient solution for dismantling and recycling Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) components.
To do this, stakeholders of multiple areas of the aircraft designing, manufacturing and recycling value chain will collaborate during the project, through a Responsible Research and Innovation (RRI) approach.
Thanks to this multiactor approach, HELACS will properly include the European Industry necessities when the current dismantling and recycling processes will be improved to properly manage CFRP components, now and in the future, by transferring innovative technologies and systems in two main pillars:
• Flexible and Portable Robotic Platform with machine learning capabilities and dedicated tools for CFRP cutting and debonding
• Recycling and valorisation technologies based on optimised pyrolysis processes for improving carbon fibre recycling yield and sizing formulation for improving carbon fibre functionalities
During HELACS, these processes will be developed, validated and demonstrated in the Teruel airport facilities to improve the recyclability of CFRP components by 40%, increase workforce safety and satisfaction by 70%, allow the value retention of recycled carbon fibres by 85%, reduce the CO2 emissions by 50% and increase the profitability by 30%. Finally, the exploitation and dissemination of HELACS results will mobilise more than 30 € million and generate more than 750 new direct jobs by 2030 by transferring the new dismantling and recycling processes to the European Aeronautic value chain.

System finansowania

CS2-IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACION AITIIP
Wkład UE netto
€ 973 500,00
Adres
POLIGONO EMPRESARIUM, CALLE ROMERO N 12-14
50720 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 973 500,00

Uczestnicy (3)