Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Proton versus Photon Therapy for Esophageal Cancer - a Trimodality Strategy

Opis projektu

Badania kliniczne wykorzystania protonoterapii do leczenia raka przełyku

Celem finansowanego ze środków UE projektu PROTECT-trial jest porównanie skutków klinicznych radioterapii protonowej i konwencjonalnej radioterapii w ramach badania randomizowanego oraz zastosowanie wyników badania do rozwoju protonoterapii w oparciu o dane naukowe. W trzyletnim randomizowanym badaniu klinicznym udział weźmie 396 pacjentów z rakiem przełyku, 13 jednostek rekrutacyjnych oraz 34 placówki z dziewięciu krajów europejskich. Wszystkie zaangażowane ośrodki radioterapii protonowej są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt wykorzystujący ołówkowe wiązki skanujące i obrazowanie objętościowe do radioterapii sterowanej obrazem. Punkty końcowe związane będą z kontrolą choroby, przeżyciem i skutkami ubocznymi oraz ekonomiką zdrowia. Wyniki badania będą miały ważne konsekwencje z punktu widzenia leczenia trimodalnego nie tylko raka przełyku, ale także innych rodzajów raka.

Cel

The aim of PROTECT-trial is to compare the clinical outcome of proton therapy (PT) and conventional radiotherapy in a randomized study and to use the data and experience to advance the field of evidence-based medicine in PT.
A randomized trial with 396 patients is planned involving 13 recruiting units and 34 institutions from nine European countries in an accrual period of three years. All involved PT centers have state-of-the-art equipment, including pencil beam scanning and volumetric image guidance. The endpoints will include side effects, tumor control, survival, and health economics aspects. PROTECT-trial will use experience from the trial, combined with parallel experience from other trial methodologies, to create a consensus model for the selection of patients both for referral for standard PT and for enrollment in clinical trials. This model will be based on esophageal cancer but will have wider implications, which can be used in all European countries and for other cancer types.
PROTECT-trial will result in new evidence for the role of PT in cancer management. PROTECT-trial will advance the quality of care for trimodality management of esophageal cancer. The large trial will provide statistically robust results at a high level of clinical evidence and will allow a successful trial to trigger an international change in clinical practice. If the PROTECT trial is positive, PT will become a standard option for a large patient population. The patients will recover faster from their treatment and live a better life with fewer side effects and more years at work. The results will have high relevance for other cancer types where protons also lower the dose to sensitive normal tissues. Notably, PROTECT-trial will actively engage with patients, providers, payers, and other stakeholders to design and report the study. Finally, PROTECT-trial will contribute with Health Technology Assessment and provide economic evidence of high relevance to reimbursement decisions in Europe.

Koordynator

AARHUS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 801 631,25
Adres
NORDRE RINGGADE 1
8000 Aarhus C
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Midtjylland Østjylland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 275 321,25

Uczestnicy (18)