Skip to main content
European Commission logo print header

Ultra-small Nanohybrides for Advanced Theranostics

Opis projektu

Taki mały, a wszechstronnie utalentowany – materiały nanohybrydowe w diagnostyce i terapii

Materiały nanoskalowe zyskały sobie miejsce w centrum uwagi jako opcja umożliwiająca połączenie technologii diagnostycznych i terapeutycznych. Powodem są ich niewielkie rozmiary, umożliwiające głęboką penetrację, i wyjątkowe właściwości funkcjonalne. Nanohybrydy zawierające zarówno składniki organiczne, jak i nieorganiczne, w tym metaliczne, oferują ogromne możliwości funkcjonalizacji cząsteczek biologicznych lub bioaktywnych. W ramach finansowanego przez UE projektu UNAT zbadane zostaną możliwości nanohybryd metalowo-węglowych w multimodalnym obrazowaniu in vivo i terapii nowotworów za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Diagnostyka i terapia raka zostaną ocenione w ramach ambitnej kampanii przedklinicznych eksperymentów in vitro i in vivo.

Cel

Nowadays, research focusing on control and use of nanomaterials in different areas including life sciences has become a key driver of innovation. UNAT project aims at a systematic interdisciplinary study of metal-carbon nanohybrides (NHs) for advanced theranostic application. Indeed, development of NHs based on organic & inorganic moieties can synergistically or antagonistically influence functional properties of engineered nanotheranostic medicines. UNAT will develop innovative approaches for synthesis and multi-functional application of ultra-small (<10 nm) carbon-based NHs functionalized with various metal atoms for diagnostics and therapy of cancer. In particular, carbon cores of NHs will be chemically synthesized from biomasses and bio-wastes. The combination of pre-clinical in-vitro & in-vivo experiments will allow to evaluate theranostic potential of the NHs.
UNAT will associate an industrial partner from Greece (Bioemtech), a research and innovation center from Ukraine (Science Park) and 2 academic research groups from France (UCBL) and Italy (CNR). The uptake efficiency and specific localization of the NHs in biological cells depending on their intentionally designed surface chemistry will be studied in details. Extremely rich physico-chemical properties of the NHs will allow their application as universal multi-modal (MRI, PET, X-ray, Fluorescence, Photoacoustic) in-vivo bio-imaging agents. The multimodal imaging strategy will allow us to correlate the images obtained with the use of various imaging facilities to increase general reliability of visualization of the NHs localization in tumours. Various exciting electro-magnetic sources used for medical purposes will be simultaneously used for therapy of cancer tissues containing the incorporated NHs. Strongly complementary research experiences of the partners involved in UNAT and a high degree of cooperative integration between them will allow a deep scientific study of the theranostic potential of the NHs.

Koordynator

UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD
Wkład UE netto
€ 188 600,00
Adres
Boulevard du 11 novembre 1918 num43
69622 Villeurbanne cedex
Francja

Zobacz na mapie

Region
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (3)