European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fast Infrared Coherent Harmonic Microscopy

Opis projektu

Postępy w mikroskopii wielofotonowej przyspieszają i usprawniają obrazowanie biomedyczne

Proces opracowywania nowych strategii leczenia zróżnicowanych schorzeń wymaga budowy specjalnych instrumentów pozwalających na pełne zrozumienie problemów biologicznych dzięki ich monitorowaniu we wszystkich istotnych skalach czasowych oraz przestrzennych. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu FAIR CHARM zamierza opracować dwa wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie obrazowania. Mowa o urządzeniach SWIM oraz SLIDE, które pozwolą na obserwację procesów biologicznych oraz struktur komórkowych i pozakomórkowych biorących udział w procesach chorobowych w czasie rzeczywistym. Mikroskop SWIM jest oparty na nowatorskich podczerwonych źródłach światła laserowego o długości fali wynoszącej około 1700 nm, które pozwalają na dogłębne obrazowanie tkanek biologicznych, natomiast urządzenie SLIDE stanowi najbardziej zaawansowany mikroskop wielofotonowy pozwalający na uzyskiwanie kilku tysięcy obrazów na sekundę.

Cel

The emergence of innovative research avenues in biomedicine in the last decades (cell therapy, cancer immunotherapy, bio-nanotechnology) has led to many proof-of-principle demonstrations fostering the hope for new therapeutic strategies for diseases. However, the translation from a laboratory bench into clinical practice has often proven unproductive. One of the reasons for this failure in translation is in the absence of imaging instruments capable of encompassing both the subcellular length-scale, where pathogenic disorders are set in, and that of tissues with differentiated cell types required to organize spatial and temporal functionality. An instrument enabling translation should allow resolving three-dimensional features within this large spatial range and operating with the same physical observables at each length scale, also enabling millisecond temporal resolution to monitor relevant processes. These requirements are essential to elucidate the hierarchical and temporal connections between micro and macro structures and events. Multiphoton microscopy has a yet undiscovered potential to fulfill these needs. FAIR CHARM aims at bringing this technique to its full capacity by i) providing access to millimetre imaging depths by building a microscope (SWIM) with excitation in the Short-Wave Infrared Region relying on new laser sources, optimized optics, and ad hoc labelling probes; ii) enabling unprecedented acquisition frame-rates (kHz/s) by the Spectro-temporal Laser Imaging by Diffracted Excitation (SLIDE) approach; iii) adapting Deep Learning recognition algorithms to multiphoton observables. The consortium features photonics innovators, worldwide renown enterprises in laser technology and microscopy, and clinical and biomedical end-users selected within the oncology/immunology, regenerative medicine, and neural signalling fields to provide the scientific push and timely feedback during the development of the final devices: SWIM and SLIDE.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-2

Koordynator

UNIVERSITE DE GENEVE
Wkład UE netto
€ 822 233,75
Adres
RUE DU GENERAL DUFOUR 24
1211 Geneve
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 822 233,75

Uczestnicy (9)