European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe

Opis projektu

Nowe transgraniczne centrum innowacji w dziedzinie fotoniki w Europie

Fotonika to technologia, która znajduje liczne zastosowania w wielu sektorach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu PhotonHub Europe powstanie jedno ogólnoeuropejskie Centrum Innowacji w Fotonice, które będzie stanowić pojedynczy punkt dostępu do nowatorskich technologii fotonicznych, ośrodków badań, wiedzy fachowej i doświadczenia 53 europejskich partnerów. Centrum zapewni wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do usług wsparcia: szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach centrów demonstracyjnych i eksperymentalnych PhotonHub. Da też możliwość przetestowania nowych technologii przed zainwestowaniem w nie środków, co powinno pozwolić nawiązać współpracę z firmami, które prowadzą współpracę w zakresie realizacji innowacji. Zapewni też działania coachingowe w zakresie gotowości inwestycyjnej i kojarzenie inwestorów. Projekt PhotonHub Europe będzie wspierać transgraniczne dążenie do innowacji i ustanowi stowarzyszenie PhotonHub Europe.

Cel

PhotonHub Europe will establish a single pan-EU Photonics Innovation Hub which integrates the best-in-class photonics technologies, facilities, expertise and experience of 53 partners from all over Europe, including the coordinators of EU pilot lines and local photonics hubs representing 18 regions, as a one-stop-shop solution offering a comprehensive range of supports to industry for the accelerated uptake and deployment of photonics. PhotonHub will provide European companies, in particular “non-photonics” SMEs and mid-caps that are first users and early adopters of photonics, with open access and guided orienteering to the following key support services: training and upskilling opportunities within PhotonHub’s Demo and Experience Centres throughout Europe and enhanced by digital tools for online learning; “test before invest” innovation support capabilities to engage with companies on highly collaborative Innovation Projects aimed at TRL acceleration from prototyping (TRL3-4) to upscaling (TRL5-6) to manufacturing (TRL7-8), and complemented by targeted business and IP advisory supports; and support to find investment through investment-readiness coaching and investor match-making organised in collaboration with major regional and European venture fora and deep tech Investor Days. PhotonHub will uniquely support cross-border innovation activities of European companies, while simultaneously working closely with the local photonics hubs to develop and roll out best practices of the “lighthouse” regions for ongoing regional financial support of SME innovation activities and to support the creation of new innovation hubs covering most regions of Europe. Finally, PhotonHub will fine-tune and implement its business plan for long-term sustainability in the form of the PhotonHub Europe Association as a durable entity which is deeply rooted within the wider ecosystem of local, regional and EU-DIHs for maximum leverage and impact on European competitiveness and sovereignty.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-DT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-DT-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Wkład UE netto
€ 4 168 014,25
Adres
PLEINLAAN 2
1050 Bruxelles / Brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 4 168 014,25

Uczestnicy (79)