Skip to main content
European Commission logo print header

SignON - Sign Language Translation Mobile Application and Open Communications Framework

Opis projektu

Ułatwianie komunikacji między niesłyszącymi i słyszącymi

Osoby niesłyszące i niedosłyszące mają problem z komunikowaniem się z innymi ludźmi w codziennych sytuacjach i często są wykluczone z dostępu do informacji. Celem finansowanego ze środków UE projektu SignON jest opracowanie aplikacji mobilnej, która umożliwi tłumaczenie między różnymi europejskimi językami migowymi i mówionymi. Aplikacja ta to lekkie oprogramowanie działające na standardowym urządzeniu mobilnym, które będzie łączyć się z rozproszonym środowiskiem chmurowym przystosowanym do obsługi zadań wymagających dużych mocy obliczeniowych. Aplikacja i środowisko zostaną opracowane z zastosowaniem podejścia polegającego na współtworzeniu, pozwalającego na połączenie sił użytkowników oraz zespołu badaczy i inżynierów projektu SignON. Oprogramowanie będzie można w prosty sposób dostosować do innych języków (migowych i mówionych) i urządzeń. Docelowo ma ono wspierać demokratyczną wymianę informacji między wszystkimi obywatelami Europy.

Cel

Nowadays any communication barrier is detrimental to society. This project will research and develop the SignON communication service that uses machine translation to translate between Sign and spoken languages. This service will facilitate the exchange of information among deaf and hard of hearing, and hearing individuals. In this user-centric and community-driven project we will tightly collaborate with European deaf and hard of hearing communities to (re)define use-cases, co-design and co-develop the SignON service and application, assess the quality and validate their acceptance. Our ultimate objective is the fair, unbiased and inclusive spread of information and digital content in European society.
Our project will develop a free, open application and framework for conversion between video (capturing and understanding Sign language), audio and text and translation between Sign and spoken languages. To facilitate these tasks we propose a common representation for mapping of video, audio and text into a unified space, that will be used for translating into the target modality and language. To ensure wide uptake, improved sign language detection and synthesis, as well as multilingual speech processing on mobile devices for everyone, we will deploy the SignON service as a smart phone application running on standard modern devices. We envisage the application as a light-weight interface. The SignON framework, however, will be distributed on the cloud where the computationally intensive tasks will be executed.The project will be driven by a focused set of use-cases tailored towards the deaf communities. We target the Irish, British, Dutch, Flemish and Spanish Sign and English, Irish, Dutch, Spanish spoken languages. However, SignON will incorporate sophisticated machine learning capabilities that will allow (i) learning new Sign, written and spoken languages; (ii) style-, domain- and user-adaptation and (iii) automatic error correction, based on user feedback

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-2

æ

Koordynator

DUBLIN CITY UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 430 755,00
Adres
Glasnevin
9 Dublin
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (16)