Skip to main content
European Commission logo print header

EUTOPIA - Transformation of Research and Innovation

Opis projektu

Budowanie mostów między badaniami naukowymi, edukacją i innowacją

Aby wspierać rozwój europejskich badań naukowych i innowacji, konieczne są wspólne wizje i nowe programy na rzecz otwartego środowiska akademickiego opartego na współpracy. Niedawno sześć europejskich uniwersytetów, na których realizowano, w ramach programu Erasmus+, pilotażowy projekt „European Universities”, utworzyło ambitny sojusz EUTOPIA, aby promować model edukacji w zakresie badań naukowych i innowacji oparty na wyzwaniach. Finansowany ze środków UE projekt EUTOPIA-TRAIN umożliwi im osiągnięcie celów w zakresie integracji badań naukowych, wyznaczonych przez społeczności EUTOPIA zajmujące się badaniami i innowacjami, a także pomogą otworzyć ich struktury badawcze na społeczeństwo, studentów i decydentów. Projekt EUTOPIA-TRAIN pomoże sojuszowi osiągnąć efekt synergii w badaniach naukowych i innowacjach, a także stworzyć wspólną strategię badawczą, wspólne zasoby oraz nową strategię badań i innowacji umożliwiającą współpracę w zakresie nauki, edukacji oraz badań, a także współpracę ze społeczeństwem.

Cel

EUTOPIA-TRAIN is an ambitious research initiative launched by the EUTOPIA Alliance, a network of six universities that has been awarded an Erasmus+ ‘European Universities’ pilot project. It brings together Goeteborgs Universitet, Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris Université, Univerza v Ljubljani, Universitat Pompeu Fabra and University of Warwick, in fostering the emergence of a challenge-driven knowledge-creation community and capitalizing on their joint potential to promote innovation and societal impact. EUTOPIA-TRAIN aims to extend its challenge-led educational model to the development of its research and innovation (R&I) activities and tackle two main challenges: (1) to integrate pan-EUTOPIA research and innovation communities and (2) to open up EUTOPIA research communities and structures to society, business, students and policy-makers. Three cross-cutting objectives will be targeted: • Developing R&I Synergies and Delivering a joint Research Strategy • Mutualizing Resources and Tools • Defining a shared R&I Policy. These objectives will drive the activities in six key areas: • Developing a strategy for delivering the EUTOPIA R&I agenda and sharing knowledge with stakeholders • Developing a cross-institution innovation strategy and supporting engagement with business • Mainstreaming Open Science and engaging with citizens and society • Developing a joint Human Resources strategy, and supporting the skill development and mobility of researchers • Setting up a EUTOPIA grants, legal and innovation office • Setting up joint research governance and management structures. Combining top-down and bottom-up approaches, the initiative will support the institutional transformation of the EUTOPIA Alliance in synergy with its education dimension. It will also build up EUTOPIA research capacity in both human and technical resources, disseminate and co-create policies for European Universities and contribute to the development of the EU R&I performance.

Koordynator

GOETEBORGS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 385 462,50
Adres
VASAPARKEN
405 30 Goeteborg
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)