Skip to main content
European Commission logo print header

Electron beams enhancing analytical microscopy

Opis projektu

Synergia elektronów i fotonów poszerza możliwości mikroskopii elektronowej

Mikroskopy elektronowe wykorzystują zamiast wiązki fotonów wiązkę elektronów. Ponieważ długość fali odpowiadająca tym cząstkom jest niewielka, jest w stanie ukazać szczegóły obiektu miliony razy mniejsze niż najczulsze mikroskopy klasyczne. Mikroskopia elektronowa dała nam niedostępny wcześniej wgląd w budowę materii, jej zachowania, a także możliwość rejestracji dynamiki zmian z niezwykle wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Finansowany ze środków UE projekt EBEAM ma zaproponować rozwiązanie znacznie przewyższające te dostępne obecne, wykorzystując w tym celu niepowtarzalne oddziaływania między swobodnymi elektronami a polami światła. Koncepcja ta znów podnosi granicę rozdzielczości i otwiera ludzkości dostęp do obszarów badań niedostępnych przy stosowaniu obecnej technologii.

Cel

Electron microscopy (EM) is a key technology to reveal the atomic structure and chemical composition of materials with (sub-)Ångström resolution. It is an essential technique to enable the breakthroughs that are needed to solve societal challenges in renewable energy technology, life sciences, and communication and quantum technology. To realize these breakthroughs, we require EM technology with ultrafast time scale, ultrahigh energy resolution, covering low-energy spectral ranges and several other capabilities, all of which are beyond the present state of the art. The EBEAM project brings together a proven consortium of EM experts that will integrate their complementary EM science and technology into completely new EM measurement modalities, exploiting the unique interactions between free electrons and optical light fields, and thereby combining ultrahigh spectral and temporal control with sub-Ångström spatial resolution. The project’s ambition is to demonstrate <20 fs time resolution and <1 meV energy resolution, and to open up the 4-400 neV (1-100 MHz) energy range, all inaccessible in EM so far. Using new correlation and coincidence modalities that have never been used in EM before, we will unveil new methods to probe selection rules, low-energy band structures, trace elements, and more. We will demonstrate the broad applicability of the new EBEAM techniques by carrying out selected research projects that target key questions in energy conversion materials, opto-electronic materials and quantum technology. The consortium is composed of 8 EM groups in basic research and industry that represent a unique combination of EM instruments, knowledge and ideas that are well positioned to target the ambitious goals of the EBEAM project. It includes the world-leader in EM manufacturing and a successful SME. Together, the consortium will bring the EBEAM technology to a broad user community where it is expected to have strong scientific and economic impact.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETPROACT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETPROACT-2020-2

Koordynator

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
Wkład UE netto
€ 1 290 112,50
Adres
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (7)