CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fabrication & characterisation of protective HEA films on Mg substrate by mechanical alloying, cold spraying & post-surface laser annealing processing

Opis projektu

Powłoki ze stopów o wysokiej entropii na podłożach magnezowych

Stopy o wysokiej entropii powstają w wyniku zmieszania co najmniej pięciu pierwiastków w stosunkach równomolowych. Ich właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na korozję i utlenianie, sprawiają, że mają szansę znaleźć zastosowanie w szeregu różnych sektorów. W ramach projektu HEAfilmonMg, finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie”, planuje się wytworzenie wysokowytrzymałych warstw stopów na podłożach magnezowych za pomocą syntezy mechanicznej, natryskiwania na zimno i laserowego wyżarzania powierzchniowego. Planuje się wykonanie charakterystyki mikrostruktury powłok z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji promieni rentgenowskich i pomiarów porowatości. Ponadto określone zostaną ich właściwości chemiczne i mechaniczne poprzez wykonanie testów zużycia, utleniania i korozji, a także pomiarów twardości i wydłużenia.

Cel

Protective high entropy alloys (HEA) thin films/coatings on Mg substrate will be produced by mechanical alloying (MA), cold spraying (CS) and post-surface laser annealing (SLA) process. By using variable but controlled MA process and CS coating parameters (HEA feedstock powder & HEA MAed powder characteristics, CS technology geometric parameters, CS deposition parameters), variations in the micro-structure and property in HEA coatings will be attained. Microstructural characterization of HEA feedstock powders, MAed powders, CS coatings and CS+post-SLA coatings will be carried out by SEM, TEM, XRD, porosity measurements. Wear, oxidation, corrosion tests, hardness and elongation measurements will be made to determine chemical and mechanical properties of coatings. With this way relationships among deposition parameters-microstructure-properties will be determined in addition to the feasibility study of producing protective (wear and oxidation resistant) HEA coatings on Mg-parts by combined MA+CS & post- SLA process.

Koordynator

THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN
Wkład UE netto
€ 196 590,72
Adres
COLLEGE GREEN TRINITY COLLEGE
D02 CX56 DUBLIN 2
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 196 590,72