European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The reception of ancient Greece in pre-modern French literature and illustrations of manuscripts and printed books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities

Opis projektu

Znaczenie Grecji w przednowoczesnej Europie Zachodniej

Tłumaczenie na język francuski greckojęzycznych dzieł literackich – utworów historycznych, beletrystyki, dydaktyki i poezji, odbyło się dopiero w XIV wieku. Eksperci uważają, że nagłe odrodzenie zainteresowania starożytną greką w przednowoczesnej Europie Zachodniej jest związane z pierwszym bezpośrednim kontaktem z tekstami greckimi. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu AGRELITA przeanalizuje przedstawienia starożytnej Grecji pod kątem niezbadanej dotąd perspektywy wypracowania nowej pamięci, odkrywając jej strukturę, znaczenia i sposoby wykorzystania przez autorów na podstawie ich przynależności do społeczności narodowej, regionalnej lub europejskiej. Badacze zajmą się analizą dużego korpusu francuskich dzieł literackich z lat 1320–1550, powstałych we Francji i w Europie, a także ilustracji zawartych w rękopisach oraz książkach drukowanych. Wyniki pozwolą nam spojrzeć z nowej perspektywy na percepcję budowania tożsamości.

Cel

Until now the reception history of ancient Greece in pre-modern Western Europe has focussed almost exclusively on the transmission of Greek texts. Yet well before the revival of Greek’s teaching, numerous vernacular works, often illustrated, contained elaborate representations of ancient Greece. AGRELITA will study a large corpus of French-language literary works (historical, fictional, poetic, didactic) produced from 1320 to the 1550s in France and Europe, before the first direct translations from Greek to French, as well as the images of their manuscripts and printed books. It thus aims to challenge one of the great narratives that still prevails in European history: that the revival of interest in ancient Greece only took place through the first direct contacts with Greek works. It will change our perception of the Renaissance. The study of these works and their illustrations (text and image’s dialogue and powers of each) will analyze the representations of ancient Greece from the unexplored perspective of the elaboration of a new memory. It will reveal its structure, its meanings, and the various uses that authors made of it with respect to national, regional or European communities they depicted in their works. It will allow to better understand how, at a time which inherited negative preconceptions about the Greeks, Europe nevertheless began to claim ancient Greece as one of its legacies; and lead to a reassessment of the role played by Greece in Western European identities shaping processes. This promises considerable advances in our understanding of the new representations of these communities in this period. AGRELITA also aims to contribute to a general reflexion on the formation of heritages and identities. Its results will provide new insights on our perception on the issue of identity building, at different levels, local, national and European. They will be able to irrigate the research on modern times in history, sociology, memory and European studies.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Wkład UE netto
€ 1 627 261,92
Adres
ESPLANADE DE LA PAIX
14032 Caen Cedex 5
Francja

Zobacz na mapie

Region
Normandie Basse-Normandie Calvados
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 627 261,92

Beneficjenci (2)