CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats

Opis projektu

Rozwiązania SI wspomogą organy ścigania w walce z przestępczością opartą na SI

Sprostanie dzisiejszym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa wymaga zrównoważonego wykorzystywania sztucznej inteligencji (SI) przez organy ścigania. Zespół finansowanego przez UE projektu STARLIGHT zwiększy świadomość, możliwości, wykorzystanie i długotrwały wpływ rozwiązań SI stosowanych przez europejskie organy ścigania. Poprawi to wiedzę organów ścigania dotyczącą SI, pomagając im w dochodzeniu i operacjach w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także wspierając wartości prawne, etyczne i społeczne. Umożliwiając korzystanie z narzędzi i rozwiązań SI, projekt STARLIGHT sprawi, że organy ścigania będą mogły chronić własne systemy SI, a także poprawi ich wiedzę na temat przestępczości i terroryzmu opartych na SI oraz możliwości walki z tymi zagrożeniami. W ramach projektu utworzone zostaną wysokiej jakości dane, interoperacyjne i ustandaryzowane ramy oraz centrum SI, co poprawi autonomię strategiczną UE dotyczącą SI.

Cel

The increasing complexity of security challenges combined with the accumulation of significant amounts of digital data calls for better and more widespread use of Artificial Intelligence (AI) capabilities for law enforcement agencies (LEAs). AI can provide benefits to LEAs at all levels given the right understanding, tools, data and protection while increased awareness of criminal misuse is providing an immediate and concerning threat that must be tackled rapidly. Furthermore, a community that brings together LEAs, researchers, industry, security practitioners and other actors in the security ecosystem under a coordinated and strategic effort is essential for the realisation of these efforts into operational practices.

STARLIGHT presents an inclusive and sustainable vision for increasing the awareness, capability, adoption and long-term impact of AI in Europe for LEAs. Five strategic goals underpin STARLIGHT’s approach: (1) Improve the widespread UNDERSTANDing of AI across LEAs to reinforce their investigative and cybersecurity operations and the need to uphold legal, ethical and societal values; (2) Provide opportunities to LEAs to EXPLOIT AI tools and solutions in their operational work that are trustworthy, transparent and human-centric; (3) Ensure that LEAs can PROTECT their own AI systems through privacy- and security-by-design approaches, better cybersecurity tools and knowledge; (4) Raise LEAs’ expertise and capacity to COMBAT the misuse of AI-supported crime and terrorism; and (5) BOOST AI for LEAs in Europe through high-quality datasets, an interoperable and standardised framework for long term sustainability of solutions, and the creation of an AI hub for LEAs that supports a strong AI security industry and enhances the EU’s strategic autonomy in AI. STARLIGHT will ensure European LEAs lead the way in AI innovation, autonomy and resilience, addressing the challenges of now and the future, prioritising the safety and security of Europe for all.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Wkład UE netto
€ 1 741 038,78
Adres
RUE LEBLANC 25
75015 PARIS 15
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 741 038,79

Uczestnicy (53)