European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PREVENTING, COUNTERING, AND INVESTIGATING TERRORIST ATTACKS THROUGH PROGNOSTIC, DETECTION, AND FORENSIC MECHANISMS FOR EXPLOSIVE PRECURSORS

Opis projektu

Nowe narzędzie do wykrywania związków chemicznych będących prekursorami ładunków wybuchowych

Walka z terroryzmem wymaga zastosowania całego arsenału narzędzi. Jednym z nich jest wiedza na temat prekursorów materiałów wybuchowych – związków chemicznych, które można wykorzystać do celów zgodnych z prawem, ale także wbrew prawu do nielegalnej produkcji ładunków wybuchowych. Dlatego zespół finansowanego ze środków UE projektu ODYSSEUS opracuje skuteczne i efektywne narzędzia do prognozowania, wykrywania i prowadzenia ekspertyz kryminalistycznych służących prewencji, przeciwdziałania i badania incydentów terrorystycznych z zastosowaniem ładunków wybuchowych skonstruowanych sposobami chałupniczymi. Zdobyta wiedza pomoże w opracowaniu narzędzi do monitorowania łańcucha dostaw substancji chemicznych i wykrywania w czasie niemal rzeczywistym prekursorów materiałów wybuchowych. Narzędzia zostaną przetestowane w warunkach kontrolowanych w trzech przypadkach użycia.

Cel

ODYSSEUS aims to increase the knowledge on explosive precursors and homemade explosives (HMEs), including precursors not previously studied, and develop effective and efficient prognostic, detection, and forensic tools to improve the capabilities of LEAs towards the prevention, countering, and investigation of terrorist incidents involving HMEs. ODYSSEUS will build upon relevant previous projects mainly HOMER, through the involvement ofHOMER’s core partners in this consortium, and will thus continue the work already done in HOMER on some precursors and further extend it to not previously studied precursors.
To discover potentially hitherto unknown information, online HMEs recipes will be collected and their content will be analysed so as to extract knowledge about (possibly unknown) precursors and HMEs. Selected precursors will be then characterisedand analysed for determining their explosive properties, feasibility, and potential for becoming a threat.This knowledge will be leveraged for developing tools for(i) chemical supply chain monitoring for irregularity detection to enable prediction and localisation of potential threats; (ii) advanced sensors for detecting in (near) real-time explosive precursors through air emissions and sewerage networks; (iii) robotised tools for improved mobile detection and in-situ forensic support; and (iv) automated threat detection, localisation, and assessment; these tools will be integrated into a configurable platform that will assist LEAs’ operations in diverse scenarios.
ODYSSEUS will be validated in lab and field tests and demonstrations in three operational use cases. Extensive training of LEAs' personnel, hands-on experience, joint exercises, and training material will boost the uptake of ODYSSEUS tools and technologies. With a Consortium of 4 LEAs, 9 Research/Academic partners, and 5 industry partners, ODYSSEUS delivers a strong representation of the challenges, requirements and tools to meet its objectives.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2020

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

INSTITUT PO OTBRANA
Wkład UE netto
€ 555 750,00
Adres
prof. Tsvetan Lazarov blvd. 2
1574 Sofia
Bułgaria

Zobacz na mapie

Region
Югозападна и Южна централна България Югозападен София (столица)
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 555 750,00

Uczestnicy (17)