European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Thermal and mechanical behaviours of geopolymer concrete at elevated temperatures

Opis projektu

Konsolidacja wiedzy na temat nowych, zrównoważonych alternatyw tradycyjnego cementu i betonu

Cement jest ważnym składnikiem wiążącym i sklejającym betonu, który z kolei ma fundamentalne znaczenie dla przemysłu budowlanego. Szacuje się, że światowy rynek cementu osiągnie w 2025 roku wartość około 682 mld USD, zaś udział w tym rynku nowych spoiw geopolimerowych, będących zrównoważoną alternatywą dla stosowanego powszechnie cementu portlandzkiego, również może wzrosnąć. Jednak właściwości termiczne i mechaniczne cementu geopolimerowego w wysokich temperaturach nie zostały dotąd dokładnie opisane. Zespół finansowanego ze środków UE projektu TemGPC przyjrzy się im, wykorzystując do tego celu metody doświadczalne i modelowanie komputerowe. Badacze chcą pogłębić naszą wiedzę na temat wpływu temperatury i naprężeń na nowe rodzaje betonu, aby móc lepiej kontrolować jego właściwości i podnieść efektywność komponentów.

Cel

Concrete is a non-uniform, multi-phase porous material. With the increase in temperature, the chemical configuration of the material changes, and the mortar and coarse aggregate, owing to their different thermal expansions, will produce different thermal stresses, thereby reducing their bonding strength. The thermal and mechanical behaviours of geopolymer concrete that uses geopolymer to replace traditional Portland cement, are different from those of Portland cement concrete in many ways. In order to enable the widespread and safe use of geopolymer concrete in construction industry where fire safety is extremely important, this project will carry out a systematic study on the thermal and mechanical behaviours of geopolymer concrete at elevated temperatures. The study includes the effect of temperature on the thermal and mechanical properties of geopolymer concrete and the combined effect of the initial stress and temperature on the constitutive relation of geopolymer concrete at various different temperatures. The research methodology includes the use of advanced experimental testing techniques and multi-physics and multi-phases computer modelling, and the development of theoretical models based on the results obtained from both the experimental and numerical studies. The research will create new knowledge and improve our understanding on the temperature effect on concrete behaviour and performance. The work will help maintain EU excellence in concrete research. The outcome of the project can also lead to the development of new types of concrete with targeted performance. This project covers a wide range of disciplines including materials, chemistry, physics, engineering, and computer science. Through the project the individual fellowship will significantly improve his interdisciplinary knowledge and innovative research skills as well as his career development.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

UNIVERSITY OF PLYMOUTH
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
DRAKE CIRCUS
PL4 8AA Plymouth
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Devon Plymouth
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76