Skip to main content
European Commission logo print header

NOVEL ROUTES AND CATALYSTS FOR SYNTHESIS OF AMMONIA AS ALTERNATIVE RENEWABLE FUEL

Opis projektu

Produkcja amoniaku jako paliwa odnawialnego

Amoniak jest powszechnie uważany za doskonałe paliwo odnawialne przyszłości. W ramach finansowanego przez UE projektu ORACLE zostaną opracowane skalowalne alternatywne technologie umożliwiające prowadzenie reakcji, w których zostaną wykorzystane katalizatory i technologia reaktorów. Celem projektu będzie opracowanie zdecentralizowanej produkcji amoniaku z N2 i H2O. Zespół badawczy opracuje i sprawdzi trzy wątki syntezy amoniaku na trzecim poziomie gotowości technologicznej: proces elektrokatalityczny, elektrokatalityczny wspomagany plazmowo i proces zelektryfikowanej katalizy termicznej, który posłuży jako punkt odniesienia. Naukowcy z projektu ORACLE przetestują pomijane dotychczas elektrokatalizatory do elektrochemicznej syntezy amoniaku z N2 i H2O, opracują wspomagane plazmowo ogniwa elektrochemiczne i przetestują interesujące nowe koncepcje rekombinacji NOx i H2 do amoniaku w ogniwie elektrochemicznym w celu zwiększenia selektywności tego procesu. Procesy systemu ORACLE mają szansę wpłynąć w decydujący sposób na kształt obecnej przemysłowej produkcji amoniaku.

Cel

The Oracle will develop scalable alternative reaction technologies for decentralised production of ammonia as a renewable fuel from N2 and H2O. Three strands for ammonia synthesis will be developed and validated at TRL3: electro-catalytic, plasma-aided electrocatalytic as well as electrified thermal catalysis process that will serve as a benchmark. The ORACLE proposes to test overlooked electrocatalysts for electrochemical synthesis of NH3 from N2 and H2O. To increase the selectivity ORACLE proposes to develop plasma-aided electrochemical cells and test exciting new concepts of NOx and H2 recombination to NH3 in an electrochemical cell. Here NOx and H2 are sourced from plasma-assisted electrolysis of N2 and H2O. The ORACLE system processes will integrate catalysts and reactor technology to create adaptable user-centered system for localized on-site ammonia production. The processes have the potential to decisively transform existing large-scale ammonia based production towards a non-fossil-based economy.
At the core of ORACLES’s systems are tuned (electro)catalyst design and their 3D controlled deposition for, on the one hand magnetic nanoparticle-bearing catalyst compositions for the thermocatalytic process and, on the other hand, NRR reduction, OER and HOR catalysts for the (plasma-assisted) electro-catalytic process. The electrified thermal catalysis will use local heat delivery through magnetic particles-mediated AC-fields to push the catalytic process beyond the reactor heat transfer limits.
The ORACLE project partners have accumulated a wealth of experience in e-fuels within a number of projects. In addition, the ORACLE project will benefit from the European longstanding collaboration with two Japanese research centres, AIST and ORIST. To reach this ambitious goal, ORACLE will draw on the complimentary expertise of its industrial ammonia producer CASALE and innovative catalyst manufacturer C2CAT, who cover two opposite ends of commercially-driven value chain.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-NZE-RES-CC

Koordynator

AARHUS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 703 691,25
Adres
Nordre ringgade 1
8000 Aarhus c
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Midtjylland Østjylland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (7)