European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Warming ocean And Responses of Arctic Marine Mammals

Opis projektu

Wpływ ocieplenia Oceanu Arktycznego na zachowanie waleni

Walenie arktyczne pełnią rolę bioindykatorów ekosystemu Oceanu Arktycznego. Jednak pomimo ich kluczowego znaczenia, nasza wiedza dotycząca ich zdolności do dostosowania swojego zachowania i fizjologii do skutków zmiany klimatu pozostaje ograniczona. Poszerzyć ją chce zespół finansowanego przez UE projektu WARMM, który zestawi zebrane w ciągu 25 lat długoterminowe dane dotyczące wielu gatunków, wśród których znajdują się dwa arktyczne (narwal i wal grenlandzki) i dwa subarktyczne (długopłetwiec i morświn) drapieżniki szczytowe. Celem naukowców jest zbadanie ich behawioralnych i fizjologicznych reakcji na zmianę klimatu. Zespół wybrał te cztery walenie z uwagi na ich różną dietę, siedliska i poziom aktywności, co sprawia, że dane te stanowić będą wyjątkowy zestaw do analizy porównawczej dotyczącej możliwości w zakresie adaptacji do rosnącej temperatury oceanu.

Cel

Over the past 30 years, sea ice in the Arctic has declined by 3-4% per decade, making the Arctic the area experiencing the most rapid ecological changes due to climate change. Understanding the consequences of climate change on the Arctic ecosystem is therefore part of the European Union’s (EU) wider efforts. As a consequence of rapid sea-ice loss and increasing temperatures, the abundance, diversity and distribution of low trophic level organisms will be inevitably altered, generating cascading effects through the entire marine food chain from phytoplankton to apex predators. Despite their crucial role as bio-indicators of the Arctic marine ecosystem, the capacity of Arctic cetaceans to adjust their behaviour (foraging, movement patterns) and physiology (fat storage, thermoregulation) to climate-induced perturbations remains poorly understood. By compiling a multi-species long-term dataset covering 25 years and including 2 Arctic (narwhal and bowhead whale) and 2 sub-Arctic (humpback whale and harbour porpoise) apex predators, the WARMM project aims at investigating the behavioural and physiological responses of these species to climate change. The choice of the 4 cetaceans is based on their contrasting diet, habitats and level of activity, making this dataset unique to feed a comparative analysis of how these 4 species will cope with an imminent warming ocean. I will exploit a large existing dataset that will be augmented by physiological data collected during the project to (1) identify the foraging strategies from acoustic and accelerometry data, (2) link the behaviours and physiology to the environment, to finally (3) predict the future responses of apex predators in terms of thermal stress and geographical range. Our project will constitute an unprecedented scientific baseline to advise the EU and the Intergovernmental Panel on Climate Change in mitigating the effects of climate change and safeguarding the Arctic marine biodiversity.

Koordynator

GRONLANDS NATURINSTITUT
Wkład UE netto
€ 286 921,92
Koszt całkowity
€ 286 921,92

Partnerzy (1)