CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Understanding the relationship between mother-tongue and father-land among German-Jewish thinkers of the XX century

Opis projektu

Rola języka i ziemi w tworzeniu się tożsamości narodowej Żydów

Tożsamość narodowa opiera się na historycznym związku języka z ziemią, a przecież społeczności żyjące w diasporze, na przykład Żydzi, rozwinęły tożsamość narodową mimo życia na obczyźnie i posługiwania się odmiennymi językami. Zespół finansowanego ze środków UE projektu HOME-LANG zbada związek między językiem, tożsamością i życiem na wygnaniu na podstawie badań nad pracami XX-wiecznych myślicieli niemieckich pochodzenia żydowskiego. Bazując na tych wynikach, uczeni postarają się zrozumieć dokładny związek między językiem ojczystym i ojczyzną oraz powiązaną z nimi rolę płci. Naukowcy przeanalizują znaczenie wydarzeń historycznych, takich jak Shoah czy utworzenia Izraela, dla transformacji tego związku.

Cel

National identities are, broadly speaking, built on the historical correspondence between homeland and language. Still, this combination does not apply to Diaspora communities and notably to Jews, whose identity along centuries was rooted in a displaced homeland and spread over distinct languages. How should the bond between homeland and language among German-Jewish thinkers of the XX century be conceptualized? Specifically, what is the exact relationship between mother-tongue and father-land and which role does the gender dimension play in this conceptual pair? How did historical events, such as the Shoah and the foundation of the state of Israel, reshape this relationship? With the aim of examining the bond between language, identities and exile, the HOME-LANG (acronym of the project) will build on my expertise in Jewish contemporary philosophy on the one hand, and on the skills in archival methodologies developed at the University Pompeu Fabra of Barcelona (UPF) on the other. The results of the project will boost my scholarly profile at the international level; they will consolidate UPF as an interdisciplinary hub for cutting-edge research on Diaspora and Jewish studies; finally, they will foster communication between scholars, practitioners and general public at the core of contemporary debates on migration, multiculturalism and the construction of a shared European identity.

Koordynator

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Wkład UE netto
€ 160 932,48
Adres
PLACA DE LA MERCE, 10-12
08002 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 160 932,48