Skip to main content
European Commission logo print header

REVealing the Effects of Star-planet Interactions

Opis projektu

Nowe badanie może rzucić światło na to, w jaki sposób egzoplanety nawiązują interakcje z gwiazdami

W ciągu ostatnich trzydziestu lat dzięki nauce o egzoplanetach odkryto wiele uprzednio nieznanych planet krążących wokół innych gwiazd. Mimo że poczyniono duże nakłady inwestycyjne, by zbadać takie nowo odkryte planety, interakcje pomiędzy nimi a ich gwiazdami pozostają wciąż tajemnicą. W związku z tym twórcy projektu REVErSI, ufundowanego z działania „Maria Skłodowska-Curie”, przeprowadzą badanie teoretyczne interakcji pomiędzy gwiazdą a planetą, stosując innowacyjne modele analityczne oraz najnowocześniejsze symulacje. Badacze przeanalizują pływy i interakcje magnetyczne najpowszechniejszych typów egzoplanet wokół gwiazd o niskiej masie. Projekt koncentrować się będzie na rozmaitej aktywności gwiazd stanowiącej dobry sposób na oszacowanie pól magnetycznych egzoplanety.

Cel

Exoplanetary science has thrived in the last three decades; we now know of thousands of new worlds orbiting other stars, and we are investing new ground-based and space facilities in characterizing them.
However, the interaction between planets and their host stars is still poorly understood. In this new, exciting field, REVErSi will offer a comprehensive theoretical study of star-planet interactions using innovative analytical models and state-of-the-art numerical simulations.
REVErSI will study the tidal, and magnetic interactions of the most common type of exoplanets, Hot Jupiters (HJs), with low-mass stars: M-dwarfs and Solar-like stars. HJs lie close enough to their host star to be magnetically interacting with it. We will study the effect of this interaction on the stellar dynamo, and the magnetic cycle of the star, analytically and numerically. In parallel, we will investigate the role of planet-induced tides on the magnetic activity of the star.
Finally, we will examine the variation of the stellar activity as a means of estimating exoplanetary magnetic fields. This contribution will provide one of the very few currently feasible methods to estimate exoplanetary magnetic fields.

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 259 398,72
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 259 398,72