Skip to main content
European Commission logo print header

Risk Assessment and MOnitoring for BRIdges under Scour hazard

Opis projektu

W poszukiwaniu skutecznej metody wykrywania ryzyka podmywania i jego zapobiegania

Podmywanie jest zjawiskiem naturalnym i najczęstszą przyczyną uszkodzeń mostów. Zjawisko to zachodzi, gdy woda przepływająca szybko wokół filarów mostu usuwa osad spod ich fundamentów. W efekcie tego erozyjnego działania w gruncie wymywane są dziury. Obecnie stosowane rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z podmywaniem mostów są mało efektywne. W ramach finansowanego ze środków UE projektu RAMOBRIS powstanie nowatorska i multidyscyplinarna strategia oceny ryzyka podmywania mostów o znaczeniu krytycznym. Połączy ona wiedzę z zakresu hydrologii/hydrauliki i dane dotyczące wymywania pochodzące zarówno z pomiarów, jak i prognoz. Na tej podstawie możliwe stanie się przeprowadzenie oceny wrażliwości strukturalnej. Nowe ramy pozwolą dokonać oszacowania bieżących i przyszłych ryzyk z uwzględnieniem skutków zmiany klimatu. Szacunki będą bazować na nieliniowej analizie strukturalnej dla różnych obciążeń i różnych typologii mostów.

Cel

The RAMOBRIS project aims to develop a novel and multidisciplinary strategy for evaluating the risk of critical bridges against scour, combining hydrological/hydraulic and scour information deriving from both measurements and forecasting, and structural vulnerability assessments. Although scour is the leading cause of bridge failures in Europe and the rest of the world, current practices for bridge scour risk management are quite inefficient, being often based on expensive, potentially inaccurate, and time-consuming visual inspections. Moreover, current procedures do not allow an explicit quantification of the expected direct and indirect losses due to the occurrence of floods. The proposed project aims at overcoming the limitations of current procedures through a novel and multidisciplinary approach exploiting the experience of the fellow in hydraulic monitoring and analysis, with the one of the host and partner organisations in structural health monitoring, structural analysis, risk assessment, flood forecasting and scour analysis. The objectives of RAMOBRIS will be [1] to critically review monitoring techniques available for assessing bridge scour risk; [2] to define a cost-effective monitoring strategy for forecasting and measuring river flow, bridge scour, and bridge-performance; [3] to define an innovative probabilistic framework for real-time scour risk monitoring, using a Bayesian approach to combine the information from heterogeneous monitoring and forecasting systems; [4] to provide a framework for bridge vulnerability assessment based on nonlinear structural analysis under different hydraulic loads and for different bridge typologies, and to estimate current and future risk of bridge collapse due to scour, taking into account climate change effects. The research achievements will significantly contribute to the objectives of the European Programme for Critical Infrastructure Protection and to achievement of a resource efficient economy and society.

Koordynator

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
Richmond Street 16
G1 1XQ Glasgow
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland West Central Scotland Glasgow City
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76