Skip to main content
European Commission logo print header

Bulgarian Energy Efficiency Forum on Smart Finance for Smart Buildings

Opis projektu

Lepsze finansowanie zrównoważonej transformacji energetycznej w Bułgarii

Powodzenie przejścia na czystą energię w Bułgarii jest obecnie uzależnione od dotacji w zbyt dużym stopniu. Na przykład krajowy sektor renowacji domów jest zależny od nich całkowicie. Istnieje potrzeba opracowania zrównoważonego systemu finansowania, który pozwoli osiągnąć ambitne cele energetyczne i zaradzić rosnącym wskaźnikom ubóstwa energetycznego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu BeSMART powstanie forum dyskusyjne i dziewięć paneli dyskusyjnych z udziałem władz publicznych, ekspertów ds. efektywności energetycznej, sektora finansowego i budowlanego, przedsiębiorstw usług energetycznych, MŚP i właścicieli domów, których celem będzie zapewnienie wsparcia nowym modelom biznesowym inteligentnego finansowania. Projekt będzie również wspierał tworzenie strategii krajowych i lokalnych, rozwijanie ram instytucjonalnych i prawnych oraz utoruje drogę do wzrostu zaufania wśród inwestorów.

Cel

Bulgaria is facing a serious challenge to radically transform its extremely grant-dependent energy efficiency support schemes, while at the same time preserving the speed and scope of the clean energy transition. This is especially valid for the residential sector, where the existing 100% grant mechanism for building renovation has to be quickly reformed into a sustainable financing scheme, at the same time targeting more ambitious energy targets and taking into account the overspread energy poverty. Similar situation is evidenced in the industry, where investments are usually prompted by operational programmes offering up to 80% grants. Considering the principles of functioning of the EU Green Deal and the possibilities under the Recovery Package, innovative financial instruments have to be quickly designed and adopted in a transparent and inclusive way, significantly improving the leveraging effect of public resources, while at the same taking into account the limited investment capacities and purchasing power of the consumers. To address these policy and market gaps, BeSmart aims to support smart financing implementation by setting up a permanent discussion forum, gathering central and local authorities, energy efficiency experts, the financial sector, ESCOs, homeowners, industry, construction and SME sector representatives. The discussion forum and the 9 roundtables planned under the project are specifically designed to support new business models and utilize investment opportunities derived from the increased financing for energy efficiency and renewable energy at EU level. They will gather and upscale existing best practices, support the development of national and local-level strategies, propose improvements in the national policy framework and implementation programmes, develop the institutional and legal framework, and increase the transparency in the policy-making process, leading to increased trust of the investors and better functioning of the market.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-EE-2020-2

Koordynator

FONDATSIYA TSENTAR ZA ENERGIYNA EFEKTIVNOST - ENEFEKT
Wkład UE netto
€ 120 298,75
Adres
Christo smirnensky blvd 1 fl 3
1164 Sofia
Bułgaria

Zobacz na mapie

Region
Югозападна и Южна централна България Югозападен София
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (10)