European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Good practices in SME innovation support

Opis projektu

Tworzenie możliwości dla MŚP

MŚP i start-upy są kluczowe dla europejskiej gospodarki. Są też ważnym źródłem kreatywności i innowacji, a przy tym tworzą nowe miejsca pracy. Dlatego właśnie ważne jest, by tworzyć środowisko umożliwiające ich działanie i skuteczny rozwój. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GO – SME zajmą się kwestią zapewnienia wsparcia finansowego MŚP i start-upom na potrzeby rozwoju ich innowacyjnych pomysłów. W szczególności badacze udostępnią najlepsze praktyki w zakresie programów wsparcia dla innowacyjnych MŚP i start-upów. Naukowcy utworzą krajowe i regionalne programy wspierania innowacyjnych MŚP. Prace realizowane w ramach projektu mogą również posłużyć za projekt pilotażowy dla mechanizmu typu plug-in oraz dla współpracy współfinansowanej przez ekosystemy innowacji w programie Horyzont Europa.

Cel

Throughout the EU, the fragmentation of innovation ecosystems and the lack of interconnection between public national and regional agencies appear to be one of the main obstacles to securing support for the most promising SMEs. The GO-SME project responds to the need to provide financial support to SMEs and start-ups for the development of their innovative ideas. The aim of GO-SME is to share the best practices of participating research funding organisations (RFOs) and their mutual learning in designing programmes which would support SMEs and start-ups in an initial assessment of their innovative ideas so that they can progress to more advanced stages of innovation development.
To achieve this aim, a combination of the following activities will be used:
1/learning from best practices already applied in support schemes for innovative SMEs and startups,
2/motivation of agencies from widening countries to design innovation support schemes for SMEs and start-ups,
3/cooperation in the setting up of comparable support schemes and sets of selection criteria,
4/sharing of best practices in the work with (international) experts and sharing of their pools
5/learning from best practices in providing coaching and mentoring services to innovative SMEs and start-ups
6/mutual opening up pools of coaches and mentors
7/offering of special services to running projects which will be selected as the most promising by an independent international panel.
The added value of the project rests in its ambition to design national and regional programmes supporting innovative SMEs which could act as a pipeline for the EIC Accelerator and be part of the “plug-in” mechanism. At the same time, it can serve as a pilot project for a possible partnership co-funded from innovation ecosystems in the Horizon Europe programme.

Koordynator

TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY
Wkład UE netto
€ 96 756,25
Adres
EVROPSKA 1692/37
160 00 Praha
Czechy

Zobacz na mapie

Region
Česko Praha Hlavní město Praha
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 96 756,25

Uczestnicy (15)