CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EUROPEAN UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY ALLIANCE RESEARCH AND INNOVATION ACTION

Opis projektu

Badania i innowacje pomagają odpowiadać na wyzwania społeczne

ENHANCE jest stowarzyszeniem siedmiu europejskich uniwersytetów technicznych mającym na celu promowanie rozwoju nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa. Jego działalność jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Finansowany przez UE projekt ENHANCERIA ma wesprzeć aspekt badawczy i innowacyjny organizacji ENHANCE, skupiając się na roli uniwersytetów jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju. Projekt umożliwi kreatywnym obywatelom współpracę ponad granicami i między dyscyplinami, dzięki czemu będą mogli skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom społecznym i przyczynić się do modernizacji uniwersytetów i odnowionej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Ponadto będzie się koncentrować na zrównoważonym rozwoju i przedsiębiorczości, ekosystemach innowacji, rozwoju zasobów ludzkich i infrastrukturze badawczej, angażując swoich partnerów w opracowywanie środków służących realizacji wizji ENHANCE.

Cel

ENHANCERIA will contribute to the aim of the European Universities: bringing together creative citizens to cooperate across languages, borders and disciplines to address societal challenges, and contribute towards the modernization of universities and the revised European Research Area (ERA).

ENHANCERIA will support and strengthen the research and innovation dimensions of ENHANCE, the European Universities of Technology Alliance, through developing a transformation agenda for the alliance focusing on the role of universities as drivers and enablers of sustainable development.

Focus will be on four areas: sustainable development through transdisciplinary research, sustainable entrepreneurship and innovation ecosystems, human resource development, and research infrastructures.

ENHANCERIA will enable ENHANCE to include all core activities of modern universities - education, research and innovation (including service to society) - in the activities of the alliance. In developing an institutional transformation agenda the partners will explore, exchange and develop measures towards achieving the long-term vision of ENHANCE: driving responsible societal transformation through a strong alliance of European Universities of Technology.

Sub-objectives of ENHANCERIA are:
- Exploring practices, ways of working and structures across the alliance
- Establishing and widening international networks of employees within research and innovation
- Developing models for collaboration and recommendations for implementation
- Disseminating and exchanging models and practices
- Increasing the internationalization of research and innovation activities
- Identifying challenges and barriers at institutional, national and European level
- Developing new initiatives to be funded through internal, national and international sources

Koordynator

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Wkład UE netto
€ 406 487,50
Adres
HOGSKOLERINGEN 1
7491 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)