European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS (RI-URBANS)

Opis projektu

Innowacyjne sposoby monitorowania jakości powietrza w miastach

Miasta i obszary przemysłowe stanowią źródło dużych ilości emisji zanieczyszczeń powietrza. Analiza i ocena źródeł zanieczyszczeń oraz ich wpływu na zdrowie stanowią pierwsze działania mające na celu skuteczną walkę z tym problemem. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu RI-URBANS zamierza zademonstrować, w jaki sposób zaawansowane narzędzia dostarczane przez infrastruktury badawcze związane z badaniami atmosfery mogą zostać zaadaptowane do rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza i zaspokajaniem potrzeb społecznych na obszarach miejskich i przemysłowych. W ramach projektu zespół opracuje usprawnione metody obserwacji jakości powietrza na potrzeby zaawansowanej oceny działań w tym zakresie, dbając o synergię między sieciami monitorującymi jakość powietrza (AQMN) oraz infrastrukturami badawczymi zajmującymi się badaniami nad atmosferą. Takie podejście zwiększy możliwości sieci monitorujących w zakresie oceny i prognozowania, a także wspierania polityk w sprawie ograniczania zanieczyszczenia powietrza w miastach. W ramach działań łączących naukę i technologię badacze skupieni wokół projektu RI-URBANS wdrożą pięć pilotażowych narzędzi usługowych w dziewięciu europejskich miastach.

Cel

RI-URBANS aims to demonstrate how Service Tools (STs) from atmospheric Research Infrastructures (RIs) can be adapted and enhanced to better address the challenges and societal needs concerning air quality (AQ) in European cities and industrial hotspots. RI-URBANS responds to urgent needs to substantially reduce air pollution across EU by providing enhanced AQ observations in support of advanced AQ policy assessment. We develop and enhance synergies between AQ Monitoring Networks (AQMNs) and RIs in the atmospheric domain and combine advanced science knowledge and innovative technologies to develop pilot STs. These will enhance the AQMNs capacity to evaluate, predict and support policies for abating urban air pollution. RI-URBANS deploys tools and information systems in the hands of citizens and communities to support decision-making by AQ managers and regulators. The focus is on ambient nanoparticles and atmospheric particulate matter, their sizes, constituents, source contributions and gaseous precursors. RI-URBANS will evaluate novel AQ parameters, source contributions, and their associated health effects to demonstrate the European added value of implementing such STs. The project builds on existing initiatives for advanced research-driven AQ observations at supersites from European cities to provide the innovative AQ STs. Five implemented pilots in 9 cities will demonstrate the ability to integrate complementary STs in AQMNs and data management using FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) principles. RI-URBANS will address all aspects of sustainability, including efficient curation, preservation and provision of access to data, training and capacity building, and how the use of tools will be secured in the future. Finally, upscaling and sustainability will be provided to the offered AQMNs-RIs interoperable services, using advanced instrumentation, modelling, source apportionment, integrated citizens observatories and mobile measurements.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-6

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 1 042 000,00
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 042 000,00

Uczestnicy (37)