Skip to main content
European Commission logo print header

ZeroPM: Zero pollution of Persistent, Mobile substances

Opis projektu

Strategie usuwania trwałych, mobilnych substancji ze środowiska

Trwałe i (polarne) mobilne substancje stanowią potencjalne zagrożenie dla jakości wody. Nie ulegają one (bio)degradacji, zaś sorpcja nie sprawdza się jako metoda usuwania takich substancji podczas uzdatniania wody. Dlatego też twórcy finansowanego ze środków UE projektu ZeroPM zajmą się wzajemnym połączeniem i synergizacją strategii zapobiegania zanieczyszczeniom, ich priorytetyzacji i usuwania, aby chronić środowisko i ludzkie zdrowie przed tego rodzaju substancjami. W zrzeszającym 15 partnerów projekcie biorą udział wiodący badacze, organy regulacyjne oraz eksperci ds. innowacji związanych z ekologiczną chemią. Będzie to pionierski projekt przekształcający cele unijnej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności w rzeczywistość oraz wspierający ruch na rzecz środowiska wolnego od zanieczyszczeń i toksyn.

Cel

ZeroPM will interlink and synergize prevention, prioritization and removal strategies to protect the environment and human health from persistent, mobile (PM) substances. To do this, ZeroPM will establish an evidence-based multilevel framework to guide policy, technological and market incentives to minimize use, emissions and pollution of entire groups of PM substances.

To prevent pollution, ZeroPM will activate the momentum of the EU's Chemicals Strategy for Sustainability and support its implementation through the development of scientific, policy and market tools supporting essential use and mitigation of prioritized PM substances, resulting in substitution to safe and sustainable alternatives. ZeroPM will prioritize PM substances and substance groups through the development and application of robust screening and prioritization tools aimed at identifying all PM substances on the global chemical inventory. These tools will take into consideration production, use, presence in the circular economy, hazard and risk established by advancing in silico and in vitro new approach methodologies (NAM) using non-animal approaches. ZeroPM will develop next generation remediation techniques to remove prioritized PM substances from water resources, drinking water and sludge-derived products sustainably.

ZeroPM unites leading researchers, regulators and green chemistry innovation experts that have been instrumental in advancing the science and awareness of PM substances, to form an exemplary multidisciplinary team. ZeroPM will deliver policy improvements, an increase in business opportunities and competitiveness, an improved livelihood for EU citizens and beyond state of the art methods, to prevent regrettable substitution and regrettable remediation of PM substance groups. ZeroPM will be the pathfinding project enabling the ambitions of the Chemical Strategy to become an on-the-ground reality, supporting the movement towards a zero pollution, toxic-free environment.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

Koordynator

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Wkład UE netto
€ 2 309 862,50
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)