European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A FRONTrunner approacTransition to a circular & resilient future: deployment of systemic solutions with the support of local clusters and the development of regional community-based innovation schemes

Opis projektu

Plan ekologicznej przyszłości polskiego regionu

Województwo łódzkie cechuje się dużym potencjałem, jeśli chodzi o biomasę, wody geotermalne oraz wiatry. Są to jego największe mocne strony. W tym kontekście twórcy finansowanego ze środków UE projektu FRONTSH1P zadbają o ekologiczną i sprawiedliwą transformację regionu sprzyjającą dekarbonizacji i regeneracji terytorialnej. W szczególności w ramach projektu zaprojektowano model bardziej ekologicznej i odpornej gospodarki. Zostanie on zademonstrowany tym grupom przemysłowym i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego w tym regionie, którzy mają odegrać kluczową rolę w ekologicznych działaniach. Wyniki posłużą do zdefiniowania strategii gospodarki o obiegu zamkniętym z jasno określonymi celami, wymiernymi kamieniami milowymi i sposobem monitorowania. Prace będą polegać między innymi na określeniu dostępnych na obecnym etapie inicjatyw, stworzeniu nowych możliwości oraz promowaniu transferu technologii pomiędzy uniwersytetami, firmami i społeczeństwem obywatelskim.

Cel

FRONTSH1P aims at ensuring green and just transition of the Polish Lodzkie Region towards decarbonization and territorial regeneration through demonstration at TRL7 of highly replicable circular systemic models and FRONTSH1P aims is to create a territorial cluster of circular initiatives to accelerate the transition to a more green, resilient economy, able to provide sustainable responses to the need of the involved regions. The proposed model will be implemented and demonstrated in Lodzkie Region, where key territorial partners, and particularly the Regional Institution, the scientific partner, the representative of civil society and Industry Groups, will play a relevant role in promoting, facilitating, and enabling systemics and circular economy at regional scale. The involvement of those relevant actors will allow the promotion of the circular economy and to reach relevant actors, such as municipalities, companies, consumers, and civil society, which will be engaged in a participatory approach to collect needs and perceived constraints. From this activity, the cluster system will identify and define a circular economy strategy, with clear objectives, measurable targets, and a proper monitoring method. Moreover, the cluster will facilitate collaborations and co-operations among relevant actors for boosting circularity. It will mean to:
- Identify already available initiatives and policies at local, regional, national, and international level
- Create platforms to explore opportunities and to share information, best practices, and successful examples
- Activate a strong communication between universities, businesses, and civil society for the technological transfer
- Exchange information and experiences with other Regions and Countries
The proposal will foresee activities, such as the definition of regulatory instruments aimed at accelerating the transition to a circular economy creating a Circular Economy Action Plan (CEAP) in which the proposed systemic solution is embedded.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

K-FLEX POLSKA SP ZOO
Wkład UE netto
€ 1 682 662,88
Adres
UL PUCKA 112
81 154 Gdynia
Polska

Zobacz na mapie

Region
Makroregion północny Pomorskie Trójmiejski
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 3 100 054,11

Uczestnicy (37)