Skip to main content
European Commission logo print header

The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods

Opis projektu

Żywe laboratoria na potrzeby budowy inteligentnych i zielonych dzielnic

Europejski przemysł budowlany skoncentrowany na ludziach, współpracujący ze społecznością interesariuszy w celu wznoszenia ekologicznych i zielonych budynków i osiedli, nieemitujących dwutlenku węgla oraz charakteryzujących się dodatnim bilansem energetycznym – realizacja tej wizji jest celem finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu PROBONO. W tym celu badacze utworzą europejskie konsorcjum podmiotów działających w wielu sektorach, od budownictwa i zarządzania mieniem publicznym, przez władze miast i gmin oraz dostawców rozwiązań technologicznych, aż po ekspertów. Ich zadaniem będzie przekształcenie sześciu europejskich dzielnic w zielone osiedla. W ramach projektu powstaną doskonałe przykłady wdrożeń innowacji technologicznych i społecznych w ramach zielonych osiedli. Uczestnicy skupią się na rozbudowie infrastruktury oraz wykorzystaniu możliwości cyfryzacji, a także inteligentnych technologii. W ramach projektu PROBONO powstaną narzędzia planowania strategicznego oraz oparte na dowodach zalecenia polityczne, zostaną także zrealizowane działania ukierunkowane na standaryzację, popularyzację oraz komercjalizację działań. W pracach nad projektem wezmą także udział sami mieszkańcy, którzy będą współtworzyć i wspólnie realizować zrównoważone i zielone osiedla.

Cel

PROBONO brings together a European multidisciplinary consortium of 47 partners, construction and consulting entities, public asset service managers, municipalities, technology solution providers and experts, to turn the six European districts (PROBONO´s Living Labs) into Green Building Neighborhoods (GBN), with positive energy balance and zero carbon emissions: two large-scale demonstrators (Madrid and Dublin) and four living labs representing business/owner promoters of the green buildings and neighborhoods’ transition (Porto, Brussels, Aarhus, Prague).

PROBONO will provide strong examples of how GBN's technological and social innovations can be applied, with a vision focused on building infrastructure and a renewed focus on people and sustainability, taking full advantage of digitalization and smart technologies for the benefit of society. The adoption of the PROBONO approach and innovations will be proposed through a range of participatory methods that promote stakeholders (including citizens) partaking in co-designing and co-delivering a sustainable GBN.

PROBONO will provide GBN Strategic Planning Tools in spatial, economic, technical, environmental regulatory, and social context aligned with city and urban masterplans and policy frameworks. PROBONO will create evidence-based policy recommendations, standardization actions, and robust adoption and commercialization strategies supported by a capacity-building program and a European Alliance of GBN Innovation Clusters.

PROBONO will provide a GBN Digital Twin (DT) implemented across the LLs as a virtual representation of associated GBN including operational assets that implicate environmental and efficiency KPI. A cloud-based decision support-planning tool will be created to develop an optimized design for carbon-neutral energy GBN systems incorporating PROBONO innovative solutions on GBN demand and response dynamics. The technological developments will include metering different utilities with electricity, gas, warm energy, cold energy, and water linked to Smart IoT gateway and Energy Optimisation middleware, all this combined with geothermal, PV, micro-turbines, efficient HVAC technologies, green roofs, custom insulation, and GB energy optimization, efficient energy storage and integrating EV charging value chain.
To enhance wide-scale adoption and standard creation, PROBONO will contribute with evidence-based policy recommendations, standardization actions, and robust adoption and commercialization strategies.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-7

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA
Wkład UE netto
€ 2 038 136,88
Adres
Calle anabel segura 11 bloque d centro de negocios albatros
28108 Alcobendas
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Linki
Środki z innych źródeł
€ 873 487,23

Uczestnicy (56)