European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS

Opis projektu

Ramy adaptacji do zmiany klimatu dla europejskich regionów

Skutki zmiany klimatu są odczuwane na całym świecie. Zespół finansowanego ze środków UE projektu IMPETUS wesprze strategię adaptacji klimatycznej Europy oraz dążenie tego kontynentu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Celem projektu jest przekształcenie zobowiązań klimatycznych w konkretne, pilne działania nacelowane na ochronę społeczności i planety. Badacze opracują i ocenią spójne wieloskalowe, wielopoziomowe i międzysektorowe ramy adaptacji do zmiany klimatu, by przyspieszyć transformację w kierunku zrównoważonej i neutralnej klimatycznie gospodarki. W każdym z siedmiu regionów biogeograficznych UE (kontynentalny, nadmorski, śródziemnomorski, atlantycki, arktyczny, borealny i górski) powstaną podmioty rozpowszechniające wiedzę o odporności. Będą one budować społeczność interesariuszy opartą na modelu pięciokrotnej spirali.

Cel

As climate change progresses irrevocably, urgent measures are needed for building resilience and adaptive capacity. In the wake of the COVID-19 crisis, effective climate resilient regions cannot be built at expense of productive sectors, or without fair societal consensus. IMPETUS will develop and validate a coherent multi-scale, multi-level, cross-sectoral climate change adaptation framework to accelerate the transition towards a climate-neutral and sustainable economy. IMPETUS Resilience Knowledge Boosters (RKBs) will build a robust Quintuple Helix stakeholders' community (human dimension) complemented with reliable data and assessment methods to support decision and policy making (digital dimension). This will result in a community empowerment to co-design, assess, deploy, and monitor climate adaptation Innovation Packages, including R&I methodological, technological, governance, awareness, behavioural, economic, financial and pathway components. IMPETUS RKBs will be deployed and validated in all 7 EU biogeographical regions (Continental, Coastal, Mediterranean, Atlantic, Arctic, Boreal, Mountainous) covering all Key Community Systems, climate threats, and multi-level governance. IMPETUS consortium is made of selected local, regional and national public authorities; R&D organisations; SMEs and large enterprises; and international organisations, to build upon, upscale and demonstrate a wide range of R&D solutions. IMPETUS has a clear earmark to ensure continuity after the project lifetime through consolidated and interconnected RKBs and communities at different scales.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACIO EURECAT
Wkład UE netto
€ 1 740 625,00
Adres
AVENIDA UNIVERSITAT AUTONOMA 23
08290 Cerdanyola Del Valles (Barcelona)
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 740 625,00

Uczestnicy (32)