European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Individual Change of HAbits Needed for Green European transition

Opis projektu

Zwiększanie zaangażowania obywateli w realizację Europejskiego Zielonego Ładu

Skutki zmiany klimatu w widoczny sposób wpływają na wiele aspektów ludzkiego życia, w tym na zdrowie, ekonomię i bezpieczeństwo. Europejski Zielony Ład określa plan transformacji, dzięki której Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Jednak bez aktywnego udziału obywateli cel ten będzie trudny do osiągnięcia. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu I-CHANGE będzie promował czynne uczestnictwo i kreatywną rolę obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w ochronie środowiska, a także zmianę nawyków i kształtowanie bardziej zrównoważonych zachowań. W tym celu badacze zastosują multidyscyplinarne, partycypacyjne podejście i utworzą szereg żywych laboratoriów, by zwiększyć świadomość obywateli na temat procesów naukowych związanych ze zmianą klimatu.

Cel

Climate change phenomena represent the most serious threats to human well-being and sustainable development. This affects several dimensions of human life from individual health issues to economic growth, passing through civil protection, with strong impacts on European territories and in several other world regions. The I-CHANGE (Individual Change of HAbits Needed for Green European transition) project faces the challenge of engaging and promoting the active participation of citizens for addressing climate change, sustainable development and environmental protection in the framework of the European Green Deal , the European Climate Pact and the European Biodiversity Strategy for 2030. The overall driving concept is that citizens and civil society have a central role in the definition of environmental protection and climate action and their direct involvement is essential to drive a true shift and promotion of changes of behaviors towards more sustainable patterns. I-CHANGE represents a change of paradigm achievable through a multi-disciplinary and participatory approach: improvement of data usability - citizen awareness raises through the observation of the environmental impacts of human activities; active participation of citizens - the active involvement of citizens through a set of Living Labs (LLs) located in different socio-economic contexts; climate change awareness - the development of clear understanding for citizens of the scientific processes underlying climate change and environmental protections.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE - FONDAZIONE CIMA
Wkład UE netto
€ 483 125,00
Adres
VIA ARMANDO MAGLIOTTO 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
17100 Savona
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Savona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 483 125,00

Uczestnicy (15)