CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Resolving magnetic ORIGINs of the hot solar atmosphere

Opis projektu

Nowe obserwacje mogą wyjaśnić, dlaczego atmosfera Słońca jest gorętsza od jego powierzchni

Korona Słońca – zewnętrzna część atmosfery naszej gwiazdy – jest swoistym laboratorium plazmowym, oferującym ważny wgląd w podstawowe procesy zachodzące we wszechświecie, w tym rekombinację magnetyczną i akcelerację cząstek. Jednak najistotniejsze dla nas procesy magnetyczne zachodzące w koronie Słońca wciąż nie zostały dokładnie zbadane. Mówiąc dokładniej, nadal nie wiemy, dlaczego korona jest o milion Kelwinów gorętsza od fotosfery – widocznej powierzchni Słońca. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu ORIGIN opracują nowy system, za pomocą którego wyjaśnią, dlaczego atmosfera Słońca jest gorętsza od jego powierzchni. Zbadają oni kluczowe procesy magnetyczne w chłodniejszej fotosferze, które regulują leżącą bardziej na zewnątrz i gorętszą koronę. Aby zrealizować ten cel, naukowcy wykorzystają obserwacje wielu długości fal wykonane w ramach koordynowanej przez EAK misji Solar Orbiter oraz wykonają symulacje promieniowania i magnetohydrodynamiki.

Cel

The outer atmosphere of the Sun, the corona, is a unique plasma laboratory. It provides key insights into fundamental universal processes such as magnetic reconnection and particle acceleration. Yet, the very existence of the corona in itself is not well understood. It is composed of million Kelvin hot plasma trapped by magnetic fields, and overlies the much cooler 6000 K photosphere, the visible surface of the Sun. All sun-like stars possess such magnetically dominated hotter coronae overlying cooler photospheres. How do magnetic fields regulate mass and energy transport from the cool photosphere to sustain the overlying hot corona? This is a long-standing problem in astrophysics, which lacks a comprehensive explanation, despite proposals of different coronal heating models over the past five decades. The progress is hampered due to the lack of a solid, observationally validated framework of how the corona is magnetically coupled to the photosphere. We propose a holistic strategy to tackle this challenging problem of developing a framework for coronal heating by probing the elusive photosphere-corona connection and comprehensively testing the importance of different magnetic processes in the heating of the outer solar atmosphere. Through this strategy, we will identify key magnetic processes in the cool photosphere that regulate the hot atmosphere. Project ORIGIN will achieve this timely goal by exploiting unique, multi-wavelength observations from the recently launched Solar Orbiter mission, in combination with realistic radiation magnetohydrodynamic (MHD) simulations, and thus gain ground-breaking new insights into the magnetic origins of the hot solar atmosphere.

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 1 488 649,00
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 488 649,00

Beneficjenci (1)