European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Compressing many-body quantum states in continuous space-time with tensor networks

Opis projektu

Nowy typ kwantowej kompresji

Trwają prace nad nowymi ramami pozwalającymi na rozszerzenie sieci na kontinuum i kwantową teorię pola. W związku z tym zespół finansowanego przez ERBN projektu QFT.zip opracuje ciągłe stany sieci tensorów, pracując bezpośrednio w kontinuum. Badacze z projektu skompresują stany niskiej energii z kwantową teorią pola do ograniczonej, niewielkiej liczby parametrów, co doprowadzi do opracowania numerycznie generycznych, silnie powiązanych teorii w całkowicie nieperturbacyjny sposób. Prace realizowane w ramach projektu dowiodą, że kompresja tego rodzaju jest możliwa, tym samym znacząco zmieniając aktualne paradygmaty dla stanów kwantowych obejmujących wiele ciał.

Cel

Many-body quantum systems with strong correlations are particularly difficult to understand in the continuum, where non-perturbative techniques are in scarce supply. Direct diagonalization methods are not available, since the Hilbert space is simply too large to be manageable. This inhibits progress in high energy physics, nuclear physics, and in the study of exotic topological phases of matter. On the lattice, tensor network states, a variational class of wavefunctions coming from quantum information theory, have allowed to compress exponentially large Hilbert spaces down to a smaller numerically manageable corner. This has allowed substantial theoretical and numerical advance on the many-body problem on the lattice.

This project will develop continuous tensor network states, a new framework to extend the recent lattice progress to the continuum and quantum field theory (QFT). The originality of the approach is that it will not rely on any discretization of space-time. I will work directly in the continuum, without any cutoff. Low energy states of quantum field theories, which a priori live in a continuously infinite dimensional Hilbert space, will be compressed down to a finite and small number of parameters. This will then allow to solve numerically very generic (non-integrable) strongly coupled theories in a fully non-perturbative manner. Such a compression was long thought to be impossible, in particular in the relativistic case, but I overcame crucial theoretical hurdles in the past year, making the proposal particularly timely.

I will construct this framework with 3 main applications in mind: i) non-relativistic problems in 2 space dimensions and more, including e.g. fractional quantum Hall states, ii) relativistic QFT, starting with 1+1 dimensional toy model and gradually increasing complexity to get closer to nonabelian gauge theories, iii) critical quantum systems (and classical statistical mechanics).

Instytucja przyjmująca

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS
Wkład UE netto
€ 938 705,00
Adres
BOULEVARD SAINT MICHEL 60
75272 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 227 455,00

Beneficjenci (2)

Partnerzy (1)